Søndre Land og Fluberg

Velkommen til skogeierlaget for Søndre Land og Fluberg

Kontakt skogbruksleder

Velg Søndre Land og Fluberg som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Søndre Land og Fluberg

Tillitsvalgte 2021-2022

Mona Tønnesland Tholin
Skogeierlagsleder
Paul Øksne
Anne Karoline Øksne Eriksen
Olav Hasvold Narmo
Steinar Fretheim

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Søndre Land og Fluberg skogeierlag

383

mot 446 kr/m3 i 2019

167 andelseiere

79 har levert tømmer

34 944 m3

massevirke levert

48 134 m3

sagtømmer levert fordelt på
42 805 m3 gran og 5 329 m3 furu

4 386 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Søndre Land og Fluberg her.