Søndre Land og Fluberg

Velkommen til skogeierområdet for Søndre Land og Fluberg

Kontakt skogbruksleder

Velg Søndre Land og Fluberg som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Søndre Land og Fluberg

Tillitsvalgte 2019-2020

Mona Tønnesland Tholin
Leder
Bjørg Wenche Horn
Paul Øksne
Asle Ingar Skarslette
Magnar Engelien Flattum

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte

og årsmøte i Søndre Land og Fluberg skogeierområde og skogeierlag

Sakliste

Søndre Land og Fluberg skogeierlag

Årsmelding for

Søndre Land og Fluberg skogeierområde 2018

Årsmelding for

Søndre Land og Fluberg skogeierlag 2018

Nøkkeltall for Viken Skog Søndre Land og Fluberg

405

mot 348 kr/m3 i 2017

168 andelseiere

119 har levert tømmer

44 728 m3

massevirke levert

60 074 m3

sagtømmer levert fordelt på
54 624 m3 gran og 5 450 m3 furu

1 547 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Søndre Land og Fluberg her.