Søndre Land og Fluberg

Velkommen til skogeierlaget for Søndre Land og Fluberg

Kontakt skogbruksleder

Velg Søndre Land og Fluberg som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Søndre Land og Fluberg

Tillitsvalgte 2019-2020

Mona Tønnesland Tholin
Leder
Bjørg Wenche Horn
Paul Øksne
Asle Ingar Skarslette
Magnar Engelien Flattum

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Søndre Land og Fluberg

446

mot 405 kr/m3 i 2018

167 andelseiere

107 har levert tømmer

44 563 m3

massevirke levert

61 816 m3

sagtømmer levert fordelt på
58 241 m3 gran og 3 575 m3 furu

1 487 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Søndre Land og Fluberg her.