Søndre Land og Fluberg

Velkommen til skogeierområdet for Søndre Land og Fluberg

Kontakt skogbruksleder

Velg Søndre Land og Fluberg som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Søndre Land og Fluberg

Informasjonskveld for valgkomiteene, region Nord

Viken Skog Hønefoss 31. januar 2019 18:30 - 21:00

Meld på

Informasjonsmøte for andelseiere i Oppland

Bjørnen, Odnes 24. januar 2019 19:00

Meld på

Områdeledermøte region Nord

Viken Skog Hønefoss 15. januar 2019 18:00

Meld på

Tillitsvalgte 2018-2019

Mona Tønnesland Tholin
Leder
Bjørg Wenche Horn
Paul Øksne
Asle Ingar Skarslette
Magnar Engelien Flattum

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet 2018

Årsmelding Skogeierlaget

Søndre Land og Fluberg 2018

Regnskap 2017

Søndre Land og Fluberg skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Søndre Land og Fluberg

348

mot 322 kr/m3 i 2016

161 andelseiere

143 har levert tømmer

53 998 m3

massevirke levert

70 962 m3

sagtømmer levert fordelt på
62 385 m3 gran og 8 577 m3 furu

1 516 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Søndre Land og Fluberg her.