Drammen

Velkommen til skogeierlaget i Drammen kommune

Kontakt skogbruksleder

Velg Drammen som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Drammen

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 01. mars 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 03. mai 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 21. juni 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Hans Eid Grøholt
Skogeierlagsleder
Finn Arild Stryken
Svein Johnsrud
Morten Hyllseth
Harald Lysaker
Henrik Jebsen Holm

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Drammen skogeierlag

NB! Gjelder tidligere Skoger skogeierlag i Drammen kommune

337

mot 411 kr/m3 i 2019

40 andelseiere

7 har levert tømmer

1 370 m3

massevirke levert

1 643 m3

sagtømmer levert fordelt på
1 291 m3 gran og 352 m3 furu

912 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Drammen her.

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

Kontakt