Drammen

Velkommen til skogeierlaget i Drammen kommune

Kontakt skogbruksleder

Velg Drammen som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Drammen

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Hans Eid Grøholt
Skogeierlagsleder
Finn Arild Stryken
Svein Johnsrud
Morten Hyllseth
Harald Lysaker
Henrik Jebsen Holm

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Drammen skogeierlag

405

mot 337 kr/m3 i 2020

128 andelseiere

21 har levert tømmer

4 333 m3

massevirke levert

6 732 m3

sagtømmer levert fordelt på
4 184 m3 gran og 2 548 m3 furu

1 433 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Drammen her.

Thor Kárason

Thor Kárason

Skogbruksleder Hurum, Røyken, Drammen og Lier

478 80 410

Send e-post

Thor Kárason

Skogbruksleder Hurum, Røyken, Drammen og Lier

Kontakt