Skoger

Velkommen til skogeierlaget for Skoger (Drammen kommune)

Kontakt skogbruksleder

Velg Skoger som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Skoger

Årsmøte i Skoger skogeierlag og eventuelt konstituering nye Drammen skogeierlag

Teams møte 20. april 2021 18:00

Årsmøte/andelseiermøte og eventuelt konstituerende møte i nye Drammen skogeierlag Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Hans Eid Grøholt
Skogeierlagsleder
Cathrine L. Olafsen
Fredrik C.R. Blichfeldt
Harald Wessel-Berg

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Skoger skogeierlag

NB! Gjelder skogeierområdet Drammen, Lier, Røyken og Hurum

337

mot 411 kr/m3 i 2019

40 andelseiere

7 har levert tømmer

1 370 m3

massevirke levert

1 643 m3

sagtømmer levert fordelt på
1 291 m3 gran og 352 m3 furu

912 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Skoger her.

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

Kontakt