Sør-Aurdal

Velkommen til skogeierområdet for Sør-Aurdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Sør-Aurdal som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Sør-Aurdal

Tillitsvalgte 2019-2020

Nils-Ivar Grøv
Leder
Bjørnar Sørbøen
Per Asle Gjerdalen
Monica Hagenborg Bakken
Kjetil Storbråten

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Sør-Aurdal

416

mot 385 kr/m3 i 2018

314 andelseiere

117 har levert tømmer

44 629 m3

massevirke levert

43 944 m3

sagtømmer levert fordelt på
36 334 m3 gran og 7 610 m3 furu

2 291 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Sør-Aurdal her.