Sør-Aurdal

Velkommen til skogeierlaget for Sør-Aurdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Sør-Aurdal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Sør-Aurdal

Tillitsvalgte 2020-2021

Lars Elsrud
Leder
Nils-Ivar Grøv
Nestleder
Bjørnar Sørbøen
Monica Hagenborg Bakken
Mari Olea Lie

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Sør-Aurdal

416

mot 385 kr/m3 i 2018

314 andelseiere

117 har levert tømmer

44 629 m3

massevirke levert

43 944 m3

sagtømmer levert fordelt på
36 334 m3 gran og 7 610 m3 furu

2 291 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Sør-Aurdal her.