Sør-Aurdal

Velkommen til skogeierlaget for Sør-Aurdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Sør-Aurdal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Sør-Aurdal

Tillitsvalgte 2020-2021

Lars Elsrud
Skogeierlagsleder
Nils-Ivar Grøv
Arne Martin Langedrag
Monica Hagenborg Bakken
Mari Olea Lie

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Sør-Aurdal skogeierlag

369

mot 416 kr/m3 i 2019

306 andelseiere

72 har levert tømmer

23 725 m3

massevirke levert

29 989 m3

sagtømmer levert fordelt på
23 818 m3 gran og 6 171 m3 furu

1 686 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Sør-Aurdal her.