Røyken og Hurum

Velkommen til skogeierområdet for Røyken og Hurum

Kontakt skogbruksleder

Velg Røyken og Hurum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Røyken og Hurum

Tillitsvalgte 2019-2020

Hans Tosten F. Gjersøyen
Leder

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Røyken og Hurum

NB! Gjelder området Drammen, Lier, Røyken og Hurum

419

mot 393 kr/m3 i 2018

281 andelseiere

79 har levert tømmer

16 588 m3

massevirke levert

26 200 m3

sagtømmer levert fordelt på
23 450 m3 gran og 2 750 m3 furu

10 587 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Røyken og Hurum her.

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Lier, Hurum, Røyken, Drammen

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Lier, Hurum, Røyken, Drammen

Kontakt