Røyken og Hurum

Velkommen til skogeierlaget for Hurum og Røyken

Kontakt skogbruksleder

Velg Hurum og Røyken som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hurum og Røyken

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Tillitsvalgte 2019-2020

Hans Tosten F. Gjersøyen
Skogeierlagsleder
Ellen Størmer Trachte
Hans Petter Transet
Hege T. Hagen

Andelseiermøte 2021

Her finner du innkalling til andelseiermøte

Nøkkeltall for Viken Skog Hurum og Røyken skogeierlag

NB! Gjelder området Drammen, Lier, Røyken og Hurum

352

mot 415 kr/m3 i 2019

117 andelseiere

19 har levert tømmer

6 356 m3

massevirke levert

8 481 m3

sagtømmer levert fordelt på
7 915 m3 gran og 1 286 m3 furu

2 991 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hurum og Røyken her.

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

Kontakt