Romeriks Almenningene

Velkommen til skogeierområdet for Romeriks Almenningene. Romeriks Almenningene består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, og Ullensaker, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune.

Link til Romeriks Allmenningene

Velg Romeriks Almenningene som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Romeriks Almenningene