Romeriks Almenningene

Velkommen til skogeierområdet for Romeriks Almenningene. Romeriks Almenningene består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune.

Kontakt skogbruksleder

Velg Romeriks Almenningene som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Romeriks Almenningene

Tillitsvalgte 2018-2019

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet 2018

Årsmelding 2017

Romeriks Almenningene skogeierområde

Protokoll

fra Valgkomiteen i Romeriks Almenningene skogeierområde 2018

Regnskap 2017

Romeriks Almenningene skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Romeriks Almenningene

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Romeriks Almenningene her.