Romeriks Almenningene

Velkommen til Romeriks Almenningene. Romeriks Almenningene består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, og Ullensaker, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune. I Viken Skog er Romeriks Almenningene en egen valgkrets med utsending til årsmøtet.

Link til Romeriks Allmenningene

Velg Romeriks Almenningene som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Romeriks Almenningene

Norsk PEFC Skogstandard - Utekveld - Gjerdrum

Sagvegen 11, 2022 Gjerdrum 07. juni 2022 18:00 - 21:00

Les mer Meld på