Øvre Valdres

Velkommen til skogeierområdet for Øvre Valdres

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Valdres som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Valdres

Informasjonskveld for valgkomiteene, region Nord

Viken Skog Hønefoss 31. januar 2019 18:30 - 21:00

Meld på

Informasjonsmøte for andelseiere i Oppland

Bjørnen, Odnes 24. januar 2019 19:00

Meld på

Områdeledermøte region Nord

Viken Skog Hønefoss 15. januar 2019 18:00

Meld på

Tillitsvalgte 2018-2019

Andris J. Kvam
Leder
Bente Oxhovd
Knut C. Westerbø
Knut Grøndalen
Olav Wangensten

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet i skogeierlagene 2018

Innkalling

til årsmøtet i Øvre Valdres skogeierområde

Årsberetning 2017

Øvre Valdres skogeierområde

Protokoll

fra Valgkomiteen i Øvre Valdres skogeierområde 2018

Regnskap 2017

Øvre Valdres skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Valdres

293 kr/m3

mot 270 kr/m3 i 2016

436 andelseiere

143 har levert tømmer

38 229 m3

massevirke levert

32 603 m3

sagtømmer levert fordelt på
27 483 m3 gran og 5 120 m3 furu

246 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Valdres her.