Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Tillitsvalgte 2019-2020

Andris J. Kvam
Leder
Bente Oxhovd
Knut C. Westerbø
Knut Grøndalen
Olav Wangensten

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag

349 kr/m3

mot 293 kr/m3 i 2018

432 andelseiere

129 har levert tømmer

44 390 m3

massevirke levert

39 715 m3

sagtømmer levert fordelt på
35 415 m3 gran og 4 300 m3 furu

179 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.