Øvre Valdres

Velkommen til skogeierområdet for Øvre Valdres

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Valdres som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Valdres

Tillitsvalgte 2019-2020

Andris J. Kvam
Leder
Bente Oxhovd
Knut C. Westerbø
Knut Grøndalen
Olav Wangensten

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte

i Øvre Valdres skogeierområde 2019

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Valdres

349 kr/m3

mot 293 kr/m3 i 2017

432 andelseiere

129 har levert tømmer

44 390 m3

massevirke levert

39 715 m3

sagtømmer levert fordelt på
35 415 m3 gran og 4 300 m3 furu

179 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Valdres her.