Nordre Land og Etnedal

Velkommen til skogeierområdet for Nordre Land og Etnedal

Kontakt skogbruksleder

Velg Nordre Land og Etnedal som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nordre Land og Etnedal

Tillitsvalgte 2019-2020

Fredrik Holte Breien
Leder
Jon Olav Espeliødegård
Hans Chr. Endrerud
Svein Grønvold
Johan Wien

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nordre Land og Etnedal

390

mot 329 kr/m3 i 2017

325 andelseiere

120 har levert tømmer

39 249 m3

massevirke levert

43 472 m3

sagtømmer levert fordelt på
39 913 m3 gran og 3 559 m3 furu

1 868 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nordre Land og Etnedal her.