Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadelands Almenningene

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Hadelands Almenningene

Velkommen til Hadelands Almenningene. Hadelandsallmenningene består av Jevnaker Almenning, Lunner Almenning, Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning. Almenningene er til sammen på ca 450.000 dekar, med eiendommer i 5 kommuner. Avvirkningen er på rundt 60.000 m3 årlig. Hadelands-Almenningene er egen valgkrets i Viken Skog for valg av utsending til årsmøtet.

Velg Hadelands Almenningene som ditt skogeierlag.