Hadelands Almenningene

Velkommen til skogeierområdet for Hadelands Almenningene.Hadelandsallmenningene består av Jevnaker Almenning, Lunner Almenning, Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning. Almenningene er til sammen på ca 450.000 dekar, med eiendommer i 5 kommuner. Avirkningen er på rundt 60.000 m3 årlig.

Velg Hadelands Almenningene som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadelands Almenningene