Hadelands Almenningene

Velkommen til skogeierområdet for Hadelands Almenningene.Hadelandsallmenningene består av Jevnaker Almenning, Lunner Almenning, Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning. Almenningene er til sammen på ca 450.000 dekar, med eiendommer i 5 kommuner. Avirkningen er på rundt 60.000 m3 årlig.

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadelands Almenningene som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadelands Almenningene

Tillitsvalgte 2018-2019

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet 2018

Årsmelding 2017

Hadelands Almenningene skogeierområde

Protokoll

fra Valgkomiteen i Hadelands Almenningene skogeierområde 2018

Regnskap 2017

Hadelands Almenningene skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Hadelands Almenningene

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadelands Almenningene her.