Drammen og Hurumlandet

Velkommen til skogeierområdet for Drammen og Hurumlandet

Kontakt skogbruksleder

Velg Drammen og Hurumlandet som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Drammen og Hurumlandet

Informasjonskveld for valgkomiteene, region Vest

Gamle Eidsfos Kro, Brågata 46B, Eidsfoss 05. februar 2019 18:00 - 21:00

Meld på

Områdeledermøte region Vest

Viken Skog Kongsberg, Baneveien 32 10. januar 2019 18:00

Meld på

Tillitsvalgte 2018-2019

Einar Beheim
Leder
Paul Christian Justad
Øivind Gurandsrud
Jens Erik Wittussen
Hans Gjersøyen

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet 2018

Årsmelding 2017

Drammen og Hurumlandet skogeierområde

Innkalling til årsmøte

i Skoger skogeierlag

Nøkkeltall for Viken Skog Drammen og Hurumlandet

345

mot 320 kr/m3 i 2016

295 andelseiere

92 har levert tømmer

23 108 m3

massevirke levert

31 093 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 822 m3 gran og 4 269 m3 furu

6 600 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Drammen og Hurumlandet her.

Bjørn Thrane

Bjørn Thrane

Skogbruksleder Lier, Hurum, Røyken, Drammen

941 43 171

Send e-post

Bjørn Thrane

Skogbruksleder Lier, Hurum, Røyken, Drammen

Kontakt