Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vår visjon: Verdikjede i verdensklasse

Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser.

Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet- fra planting til foredling av råvare. Vi gir våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen skaper en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring. I Viken Skog jobber vi for å skape en verdikjede i verdensklasse!

Viken Skog SAs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.

Virksomhetsidèen er å omsette skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog.

Lønnsomt skogbruk:

 • Vi skal gi våre eiere de beste mulighetene for å lykkes med et langsiktig og lønnsomt skogbruk

Viken Skog lover deg:

 • Enklere hverdag: Våre tjenester gjør det enklere å eie og forvalte skog.
 • Konkurransekraft: Tilgang til markeder, sikre avsetning og utvikle verdikjeden.
 • Eierskap: Muligheten til å påvirke og delta i skogeiersamvirket. Vi står sterkere sammen.

 Viken Skogs hovedmål:

 1. Ivareta mennesker og miljøverdier
 2. Vekst i tømmervolum og markedsandel
 3. Lønnsom drift og avkastning på andelskapitalen
 4. Arbeide for best mulig avkastning over tid på arealet til skogeier
 5. Være den foretrukne samarbeidspartner i verdikjeden for skog
 6. Arbeide for å bedre rammebetingelsene for hele verdikjeden i skogbruket
 7. Være bidragsyter til bioøkonomien ved å arbeide for ny bærekraftig og klimavennlig skogbasert industri i Norge

Viken Skogs verdier:

 • NYTENKING: Vi utvikler næringen, tør å tenke annerledes og er i forkant!
 • ENTUSIASME: Vi jobber iherdig for å utvikle en kompetent og lønnsom verdikjede!
 • NÆRHET: Vi kjenner de lokale forholdene og forstår din hverdag!