Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sponsorat

Vi i Viken Skog vil gjennom vårt sponsorengasjement bidra med kompetanse rundt vårt ansvar om å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig skognæring.


Som et av Norges største skogsamvirker har vi et ansvar og en mulighet til å påvirke. Våre samarbeid er av varierende type, men alltid med et bredt engasjement innenfor områdene der vi selv har virksomhet og kan bidra.

For oss i Viken Skog handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet fra planting til foredling av råvare. Samarbeidspartnerne og sponsorater er utvalgt for å skape gode relasjoner med våre målgrupper og interessenter.  Her står økt interesse for skog som næring sentralt, og engasjement rundt et aktivt bærekraftig skogbruk 365 dager i året. Alle sponsorforespørsler vurderes med bakgrunn i det vi har definert som vårt ansvar og oppgave.

Du er velkommen til å sende inn din sponsorsøknad til post@viken.skog.no, eller ta direkte kontakt med lokalt skogeierlag der sponsoraktiviteten skal foregå.