Sponsorat

Vi i Viken Skog vil gjennom vårt sponsorengasjement bidra med kompetanse rundt vårt ansvar om å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig skognæring.


Som et av Norges største skogsamvirker har vi et ansvar og en mulighet til å påvirke. Våre samarbeid er av varierende type, men alltid med et bredt engasjement innenfor områdene der vi selv har virksomhet og kan bidra. For oss i Viken Skog handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet fra planting til foredling av råvare. Samarbeidspartnerne og sponsoraktørene er derfor nøye utvalgt for å skape forutsetninger for gode relasjoner med våre målgrupper, økt interesse for skog som næring og engasjement for et aktivt skogbruk 365 dager i året.

Alle sponsorforespørsler vurderes med bakgrunn i det vi har definert som vårt ansvar og oppgave. Du er velkommen til å sende inn din sponsorsøknad til firmapost@viken.skog.no, eller ta direkte kontakt med lokalt skogeierlag der sponsoraktiviteten skal foregå.