PEFC™ og ISO 14001

Viken Skogs miljøarbeid retter seg etter ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard.


ISO 14001 er et miljøstyrings system som gjør at Viken Skog kan holde orden og struktur i miljøarbeidet. Systemet fungerer slik at man hele tiden ønsker å forbedre sitt miljøarbeid. Viken Skog strekker seg hele tiden mot høyere krav og mål innen miljøarbeidet.

ISO 9001 er et ledelsessystem hvor Viken Skog er sertifisert for kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog og skogbehandling.

PEFC™ er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk. PEFC Skogstandarder en selvpålagt standard for alle tømmerkjøpere i Norge. Standarden er tilpasset norske forhold og er godkjent av PEFC internasjonal.

Fra 1. april 2015 inngikk Viken Skog avtale med Intertek om sertifisering.  Link til sertifikatene finner du nedenfor.

Standarden inneholder 25 kravpunkter. Kravpunktene styrer miljøtilpasningen ved utøvelse av skogbruksaktiviteter i tillegg til lovverket.  Vil du lese mer om PEFC så klikk på denne linken:

PEFC Norge sin hjemmeside

Sertifikat fra Intertek Norsk PEFC Skogstandard og ISO 14001:2015

Sertifikat fra Intertek Ledelsessystem ISO 9001:2015

Revisjonsrapport-Intertek 2020

Revisjonsrapport-Intertek 2019

Revisjonsrapport-Intertek 2018

Revisjonsrapport-Intertek 2017

Revisjonsrapport Intertek 2016

Revisjonsrapport - Intertek 2015

Revisjonsrapport - Intertek 2021

Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom Viken Skog er en del av gruppesertifiseringsavtalen.