PEFC™ og ISO 14001

Viken Skogs miljøarbeid retter seg etter ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard.


ISO 14001 er et miljøstyrings system som gjør at Viken Skog kan holde orden og struktur i miljøarbeidet. Systemet fungerer slik at man hele tiden ønsker å forbedre sitt miljøarbeid. Viken Skog strekker seg hele tiden mot høyere krav og mål innen miljøarbeidet.

PEFC™ er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk. PEFC Skogstandarder en selvpålagt standard for alle tømmerkjøpere i Norge. Standarden er tilpasset norske forhold og er godkjent av PEFC internasjonal.

Fra 1. april 2015 inngikk Viken Skog avtale med Intertek om sertifisering i henhold til  ISO 14001:2004 med tilegg av Norsk PEFC Skogstandard.  Link til sertifikatet finner du nedenfor.

Standarden inneholder 25 kravpunkter. Kravpunktene styrer miljøtilpasningen ved utøvelse av skogbruksaktiviteter i tillegg til lovverket.  Vil du lese mer om PEFC så klikk på denne linken:

PEFC Norge sin hjemmeside

ISO 14001:2004 med Norsk PEFC Skogstandard sertifikat fra Intertek

Revisjonsrapport-Intertek 2019

Revisjonsrapport-Intertek 2018

Revisjonsrapport-Intertek 2017

Revisjonsrapport Intertek 2016

Revisjonsrapport - Intertek 2015

Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom Viken Skog er en del av gruppesertifiseringsavtalen.