Eierorganisasjon

Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for i underkant av 10 000 andelseiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

  • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett
  • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av 
    konkurransedyktige tjenester
  • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser
  • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter
  • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

Noen fakta om Viken Skog SA:

Skogsamvirket Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000. Viken Skog SA er et skogeiersamvirke med ca 2,4 mill. kbm i årlig  tømmerkjøp som tilsvarer ca. 25% av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 20% av landets avvirkning. (I Viken Skog-konsernet omsettes det 3,3 mill kbm.) Viken Skog har en egenkapital på ca. 600 millioner kr og en andelskapital på ca. 220 mill. kr. Viken Skog-konsernet omsatte i 2018 for 2,4 mrd NOK.

Skogeierområdene

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i skogeierområder (valg­kretser) fastsatt av styret i samråd med berørte skogeierområder.

Årsmøtet

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet og består av valgte utsendinger fra skogeierområdene.

Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Organisasjonskart

 

Årsmøte (årsmøtets ordfører/varaordfører)  
Styret  
Daglig leder Valgkomité
Ansatte  

Skogeierområdene

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i skogeierområder (valg­kretser) fastsatt av styret i samråd med berørte skogeierområder.

Andels­eierne er tilknyttet det skogeierområde eiendommen ligger i. Andelseiermøtet velger utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA.  Det er 27 skogeierområder i Viken Skog.

Skogeierområdene er stort sett sammenfallende med skogeierlagene, men i noen få områder består det av inntil 3 skogeierlag. Skogeierlagene er egne juridisk enheter tilknyttet Viken Skog gjennom samarbeidsavtaler.

 

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet og består av valgte utsendinger fra skogeierområdene.

Hvert skogeierområde har rett til å velge en utsending til årsmøtet for hver påbegynt 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår, fra andelseiere tilknyttet vedkommende skogeierområde.

Ved avstemming har utsendingene fra hvert skogeierområde samlet, en stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår. Dette gjelder tømmer solgt fra skog tilhørende andelseiere tilknyttet vedkommende sitt skogeierområde.


Årsmøtets ordfører:

Marit Hougsrud (Sør-Aurdal)

Varaordfører:

Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)

Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Breivik Olav
Breivik Olav
Styrets leder
Lundby Erland
Lundby Erland
Nestleder
Hallenstvedt Ragnhild
Hallenstvedt Ragnhild
Styremedlem
Fretheim Steinar
Fretheim Steinar
Styremedlem
Nore Kristine
Nore Kristine
Styremedlem
Thorsen Hallgeir
Thorsen Hallgeir
Styremedlem
Ulven Halvor I.
Ulven Halvor I.
Styremedlem

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Valgkomiteens medlemmer i 2019-2020:

Kontaktinformasjon valgkomiteens medlemmer 2019-2020:

Thrine-Lise Tryterud (Buskerud)

Tlf.: 995 36 141

E-post: thrine.lise@online.no

Tron Erik Hovind (Akershus)

Tlf.: 977 53 517

E-post: tron.erik.hovind@gmail.com

Knut Hansejordet (Vestfold)

Tlf.: 915 53 581

E-post: knut@hansejordet.no

Einar Høstbjør (Østfold)

Tlf.: 911 00 102

E-post: einar@hostbjor.no

Hans Chr. Endrerud (Oppland)
Tlf.: 905 78 560
E-post: hans.endrerud@online.no