Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Eierorganisasjon

Viken Skog SA er et samvirkeforetak for skogeiere i Buskerud, Vestfold og deler av Innlandet, Akershus og Østfold + Siljan i Telemark.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

 • Sikre og utvikle best mulige rammebetingelser for andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
 • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
 • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
 • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
 • Ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning fra skogindustri og tilknyttede verdikjeder.
 • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

Noen fakta om Viken Skog SA:

Skogsamvirket Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening, som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000. Viken Skog SA er et skogeiersamvirke med ca 2,5 mill. kbm i årlig tømmerkjøp som tilsvarer ca. 25 prosent av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 20 prosent av landets avvirkning. (I Viken Skog-konsernet omsettes det ca. 3,5 mill. kbm.) Viken Skog har en egenkapital på ca. 600 millioner kroner og en andelskapital på ca. 220 mill. kr. 

Skogeierlagene

Alle skogeierlagene har inngått samarbeidsavtale med Viken Skog.

Årsmøtet

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet.

Styret

Styret består av syv medlemmer, hvorav to velges av årsmøtet og to av de ansatte.

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen.

Organisasjonskart

 

Årsmøte (årsmøtets ordfører/varaordfører)  
Styret  
Daglig leder Valgkomité
Ansatte  

 

Skogeierlagene

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valg­kretser.

Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Andelseiermøtet velger utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA. P.t. er det 35 valgkretser i Viken Skog.

Skogeierlagene er egne juridisk enheter tilknyttet Viken Skog gjennom samarbeidsavtaler. De mottar årlig et driftstilskudd som bidrag til finansering av organisasjonsarbeid og aktivitet i skogeierlaget.

Finn ditt skogeierlag eller hvilken valgkrets du er tilsluttet her.

 

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet og består av valgte utsendinger fra valgkretsene.

Hver valgkrets rett til å velge en utsending til årsmøtet for hver påbegynt 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår, fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingene fra hver valgkrets en stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår. Dette gjelder tømmer solgt fra skog tilhørende andelseiere tilknyttet vedkommende sin valgkrets.


Årsmøtets ordfører:

Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)

Varaordfører:

Mona T. Tholin (Søndre Land og Fluberg)

Styret

Styret består av sju medlemmer, hvorav fem velges av årsmøtet og to av de ansatte.

Breivik Olav
Breivik Olav
Styrets leder
Lundby Erland
Lundby Erland
Nestleder
Fretheim Theodora Tangen
Fretheim Theodora Tangen
Styremedlem
Rømuld Astrid Lier
Rømuld Astrid Lier
Styremedlem
Solbakken, Malin Ask
Solbakken, Malin Ask
Styremedlem
Stuve Lars Fredrik
Stuve Lars Fredrik
Styremedlem
Wåla Anders
Wåla Anders
Styremedlem

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har ett medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med to varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Etter årsmøte 11. april 2024 har valgkomiteen følgende medlemmer:

 • Andris J. Kvam, leder (Innlandet)
 • Morten Haugerud (Akershus)
 • Solveig Haugan Jonsen (Vestfold)
 • Lars Simensen (Buskerud)
 • Katharina Kirkerød (Østfold)

Varemedlemmer:

 1. Knut Lundem Hougsrud (Innlandet)

Kontaktinformasjon:

Andris J. Kvam
Tlf.: 997 34 284
E-post: kvambygdesag@gmail.com

Morten Haugerud
Tlf.: 917 87 630
E-post: morten.2007@hotmail.com

Solveig Haugan Jonsen
Tlf.: 907 22 711
E-post: solveig.elg@gmail.com

Lars Simensen
Tlf.: 913 22 034
E-post: lars@mesterbyggnumedal.no

Katharina Kirkerød
Tlf.: 970 78 628
E-post: katharina_kirkerod@hotmail.com