Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog-konsernet

Konsern – Investeringer i verdikjeden

Viken Skog konsern består av morselskapet Viken Skog SA og datterselskapene Viken Skog Holding AS, Treklyngen Holding AS, Treklyngen Industripark AS, Begna Bruk AS, SB Skog AS, Viken Logistikk AS, RingAlm AS, Struksnæs Skog AS og Johansen Skogsdrift AS. I tillegg er det de tilknyttede selskapene Viken AT Market AS, Norsk Skogrydding AS, Moelven Industrier ASA, Hallingdal Trepellets AS, Drammenregionens Virkesterminaler AS og Norsk Skogkapital AS.

Viken Skog har gjennom lang tid investert betydelige beløp for å sikre langsiktig avsetning av tømmer og utvikling i verdikjeden.

Historisk var skogeierforeningene som Viken Skog er tuftet på blant initiativtakerne og en betydelig investor i store deler av dagens skogindustri. Viken Skog var en av de største enkeltaksjonærene i Norske Skogindustrier ASA frem til mars 2012. I dag har Viken Skog industriengasjementer i Moelven Industrier ASA, RingAlm AS, Begna Bruk AS og Hallingdal Trepellets AS. I tillegg satses betydelig ressurser på utvikling av ny og fremtidsrettet skogindustri gjennom det heleide datterselskapet Treklyngen Industripark AS.

Eierorganisasjon

Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for ca. 9 000 andelseiere i Buskerud og Vestfold, deler av Innlandet, Akershus og Østfold samt Siljan i Telemark.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Les mer om eierorganisasjonen her 

Ledergruppen i Viken Skog SA består av daglig leder og avdelingssjefer for avdelingene Økonomi, Kommunikasjon-, Organisasjon- og Marked, Personal, Skog, Produksjon og Salg.

Les mer om noen av selskapene Viken Skog har engasjementer i for utvikling av verdikjeden:

Treklyngen Industripark AS

Treklyngen Industripark er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri. Treklyngen har planer for produksjon av avanserte bioenergiprodukter, cellulosebasert prosessråstoff til industri og andre prosjekter. Denne storsatsingen ligger i hjertet av Skog-Norge. Vi ønsker en verdiskaping på hele treet og å sørge for en effektiv verdikjede på tomta der papirfabrikken Norske Skog Follum (Hønefoss) lå tidligere. Rolf Jarle Aaberg (bildet) er leder for selskapet.

Årbogveien 100, 3515 Hønefoss

Les mer

Begna Bruk AS

Begna Bruk AS er et frittstående sagbruk med Viken Skog som største eier. Begna Bruk AS fremstår idag som et meget effektivt båndsagbruk med årskapasitet på mer enn 200.000 kubikkmeter med tømmer. Selskapet arbeider kontinuerlig med modernisering og har de siste årene vært preget av store investeringer i nytt produksjonsutstyr. Begna Bruk er en hjørnestensbedrift i Sør-Aurdal, og svært viktig for at skogeierne i Valdres får god pris for sagtømmeret.

Begnaveien 215, 2937 Begna

Les mer

Struksnæs Skog AS

Struksnæs Skog AS er en skogsentreprenørbedrift eid av Viken Skog (100 %). Viken Skog kjøpte seg inn i Struksnæs Skog i 2013. Selskapet har tre hogstmaskinlag med sju ansatte. Selskapet hogger ca. 90.000 kubikkmeter med tømmer i året. Hensikten med investeringen i Struksnæs Skog var å skaffe seg et bedre grunnlag for å optimalisere tømmerdriftene.

Storgata 49, 2870 Dokka

Les mer

Viken AT Market AS

Viken AT Market AS ble etablert i 2015 av Viken Skog SA og AT Skog SA som et eksportselskap av tømmer. Viken AT Market har hatt en sterk økning i volum og omsetning siden starten, og selskapet eksporterer nå nærmere 1 million kubikkmeter med tømmer, som blir fraktet med skip til blant annet Sverige, Tyskland og Baltikum. Selskapet har fire ansatte med hovedkontor på Hønefoss.

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Les mer

Viken Logistikk AS

Viken Skog SA og tømmertransportører på Østlandet inngikk i 2015 en aksjonæravtale og stiftet selskapet Viken Logistikk AS for å gjøre tømmertransporten mer fleksibel, effektiv og rasjonell for å øke konkurransekraften i næringen og i hele verdikjeden. Hver dag ruller bortimot 140 tømmerbiler mellom velteplasser og tømmermottak på oppdrag for Viken Skog og SB Skog, og sjåførene frakter rundt 2,5 millioner kubikkmeter med tømmer. Viken Logistikk har fire ansatte med hovedkontor på Hønefoss.

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Les mer

SB Skog AS

SB Skog AS hogger og omsetter årlig ca. 900 000 kubikkmeter med tømmer, og har en markedsandel på ca. 8 prosent på landsbasis. SB Skog har 32 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. Viken Skog eier 66 prosent av aksjene i SB Skog, AT Skog eier 34 prosent.

Fredenvoldsvegen 2, 2408 Elverum

Les mer

Norsk Skogrydding AS

Norsk Skogrydding AS, som ble etablert i 2018, arbeider med linje- og trasérydding og tilhørende tjenester. Viken Skog og AT Skog har en eierandel på 50 prosent hver i selskapet. Norsk Skogrydding jobber over hele landet med hovedkontoret i Drangedal og et avdelingskontor på Elverum.

Drangedalsveien 3301, 3750 Drangedal

Les mer

Hallingdal Trepellets AS

Viken Skog eier Hallingdal Trepellets AS sammen med Ustekveikja Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS. Hallingdal Trepellets i Ål er en stor bidragsyter i det grønne skiftet. Massevirke fra lokale skoger har kort vei til fabrikken, som årlig produserer en energimengde som tilsvarer mer enn en fjerdedel av det totale energiforbruket i hele Hallingdal.

Keivi næringspark, 3571 Ål

Les mer

RingAlm AS

RingAlm to sagbruk har en årskapasitet på til sammen over 200.000 kubikkmeter med tømmer (gran), og produserer de fleste typer trelast. Brukene ligger på Romerike (Hauerseter) og i Ringsaker kommune (Næroset), og selskapet har blant annet et av landets mest moderne anlegg for overflatebehandling. RingAlm investerer i økt kapasitet, og har fått en betydelig posisjon innen byggevaremarkedet. Viken Skog er RingAlms største eier.

Åsmarksvegen 840, 2364 Næroset

Les mer