Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogsertifisering

Skogbruket i Norge drives i henhold til egne skogstandarder, i første rekke Norsk PEFC Skogstandard

Skogbruket er underlagt flere lover og forskrifter, og i størst grad skogloven og naturmangfoldloven. I tillegg er næringen underlagt flere bransjestandarder. Den viktigste bransjestandarden er Norsk PEFC Skogstandard, som gjelder for de fleste skogeiendommene i Norge.

PEFC-standarden inneholder 30 kravpunkter som er delt i tre seksjoner:

  • Forvalteransvar og planlegging
  • Hogst og skogbrukstiltak
  • Særskilte miljøverdier

Lenke til Skogstandarden

Standarden skal sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale lover og forskrifter. På miljøsiden er det et krav om å bevare miljøkvalitetene i gammel naturskog, ivareta mangfoldet av økosystemer i skog og opprettholde grunnlaget for levedyktige populasjoner av arter som naturlig hører hjemme i Norge.

Skogbruket skal også drives aktivt med tanke på lønnsom næringsvirksomhet og verdiskaping.

Aktørene i skogbruket skal dessuten sikre:

  • at de som jobber i skogbruket har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt,
  • at skogen gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser og
  • at kulturminner og verdifulle kulturlandskap blir bevart.

Via en sertifisering og ordningen med en skogstandard, er Viken Skog og skogeierne forpliktet til å følge de kravene som er satt. Dette er nødvendig for å sikre markedsadgang for tømmeret.

Viken Skog tilbyr også gruppesertifisering etter FSC®FM-standarden. Dette er en mer krevende ordning med noen flere krav og mer omfattende rapportering. Industrien gir et mindre tillegg for FSC®-sertifisert tømmer, som igjen gir et lite tillegg til skogeierne tilsluttet FSC-gruppen.

PEFC og ISO 14001

Viken Skogs miljøarbeid retter seg etter ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard. Les mer.

Forest Stewardship Council®

Viken Skog er også sertifisert etter FSC®s skogstandard. Les mer.

Grønn leverandør

Grønn leverandør er en frivillig sertifiseringsordning innført av Viken Skog for de som ønsker å gjøre hele planleggingen av drifter selv. Les mer.

Sertifiseringsavtale

Innføring av sertifiseringsavtale kom som et krav i Norsk  PEFC Skogstandard fra 2017. Les mer.

Lær PEFC gjennom podkast!

Hør tre episoder om PEFC Skogstandard i Skog & Flisespikkeri

PODKAST: Lær om den reviderte PEFC Skogstandarden

Gjennom tre episoder drar Elling Tryterud oss igjennom alle de 30 kravpuktene i Norsk PEFC Skogstandard. Nå er alle episodene ute!

Les mer