Tillitsvalgte

Ola Stave
Områdeleder Ringerike
Turi Anine Rognerud Lamoudru
Styremedlem Ringerike
Runar Gjerald
Styremedlem Ringerike
Knut Voreland
Områdeleder Ringerike
Hans Jacob Venås
Styremedlem Ringerike
Helge Lindstad
Områdeleder Asker og Bærum
Kristen Aamodt
Styremedlem Asker og Bærum
Anne Helene Wensaas
Styremedlem Asker og Bærum
Anne Johnsrud
Styremedlem Asker og Bærum
Øivind Isachsen
Styremedlem Asker og Bærum
Kristoffer Røren
Områdeleder Eiker
Anton Lundteigen
Styremedlem Eiker
Hilde Ruud
Styremedlem Eiker
Terje W. Vernsskog
Styremedlem Eiker
Lars Kristoffer Haga
Styremedlem Eiker
John-Anders Strande
Områdeleder Hadeland
Lars Magne L. Rustad
Styremedlem Hadeland
Stine Bleken Eid
Styremedlem Hadeland
Tor Kr. Grindaker
Styremedlem Hadeland
Olaf Haakenstad
Styremedlem Hadeland
Randi Kristensen
Styremedlem Hadeland
Oddvar Berg
Områdeleder Hallingdal
Ola Frøysok
Styremedlem Hallingdal
Audun Folkedal
Styremedlem Hallingdal
Erling Nerol
Styremedlem Hallingdal
Nils Olav Garnås
Styremedlem Hallingdal
Erling Kittilsviken
Styremedlem Hallingdal
Christer Carlsen
Styremedlem Hallingdal
Steinar Skinnes
Områdeleder Krødsherad - Modum
Eivind Skaug
Styremedlem Krødsherad - Modum
Tor Gunnar Bjøre
Styremedlem Krødsherad - Modum
Åse Lien
Styremedlem Krødsherad - Modum
Herman Tærud
Styremedlem Krødsherad - Modum
Ragnhild Hallenstvedt
Områdeleder Sandefjord
Berit Svensson
Styremedlem Sandefjord
Espen Revfem
Styremedlem Sandefjord
Nils Andreas Lien
Styremedlem Sandefjord
Per Richard Bettum
Styremedlem Sandefjord
Lene K. Bøen Hansen
Styremedlem Sandefjord
Jon Arild Huseby
Områdeleder Nedre Romerike
Halvor Lervik
Styremedlem Nedre Romerike
Arne Jørgen Bjørnholt
Styremedlem Nedre Romerike
Kristian F. Forbord
Styremedlem Nedre Romerike
Kristoffer Øksne
Styremedlem Nedre Romerike
Nils Erland Aasnæs
Områdeleder Nordre Vestfold
Andreas Fleischer
Styremedlem Nordre Vestfold
Lars Johan Kalager
Styremedlem Nordre Vestfold
Ole Petter Bergan
Styremedlem Nordre Vestfold
Petter Bøe Bjerknes
Områdeleder Sandsvær/Kongsberg
Tom Erik Landemoen
Styremedlem Sandsvær/Kongsberg
Harald Bjerknes
Styremedlem Sandsvær/Kongsberg
Marte H. Evju
Styremedlem Sandsvær/Kongsberg
Jan Fjelldal
Styremedlem Sandsvær/Kongsberg
Per Lyder Frøvold
Områdeleder Sigdal-Eggedal
Åse Lene B. Eckhoff
Styremedlem Sigdal-Eggedal
Per Green
Styremedlem Sigdal-Eggedal
Leiv L. Nergaard
Styremedlem Sigdal-Eggedal
Endre Tovsrud
Styremedlem Sigdal-Eggedal
Mona Tønnesland Tholin
Områdeleder Søndre Land og Fluberg
Paul Øksne
Styremedlem Søndre Land og Fluberg
Anne Karoline Øksne Eriksen
Styremedlem Søndre Land og Fluberg
Olav Hasvold Narmo
Styremedlem Søndre Land og Fluberg
Steinar Fretheim
Styremedlem Søndre Land og Fluberg
Lars Elsrud
Styremedlem Sør-Aurdal
Nils-Ivar Grøv
Områdeleder Sør-Aurdal
Arne Martin Langedrag
Styremedlem Sør-Aurdal
Monica Hagenborg Bakken
Styremedlem Sør-Aurdal
Mari Olea Lie
Styremedlem Sør-Aurdal
Lars Lundem
Områdeleder Våler og Svinndal
Hans-Olaf Lunder
Styremedlem Våler og Svinndal
Henning Leine Bakke
Styremedlem Våler og Svinndal
Øivind Funderud
Styremedlem Våler og Svinndal
Sigurd M. Kristoffersen
Styremedlem Våler og Svinndal
Trond C. Anstensrud
Styremedlem Våler og Svinndal
Tone M. Lauten Skaar
Områdeleder Øvre Romerike
Anni Dreyer Fladby
Styremedlem Øvre Romerike
Olav Sæther
Styremedlem Øvre Romerike
Jørn Are Flatner
Styremedlem Øvre Romerike
Gudmund Aas
Styremedlem Øvre Romerike
Jan Erling Aurstad
Styremedlem Øvre Romerike
Hans Eid Grøholt
Områdeleder Drammen
Finn Arild Stryken
Styremedlem Drammen
Svein Johnsrud
Styremedlem Drammen
Morten Hyllseth
Styremedlem Drammen
Harald Lysaker
Styremedlem Drammen
Henrik Jebsen Holm
Styremedlem Drammen
Lars Rustad
Områdeleder Follo
Sigve Bylterud
Styremedlem Follo
Kirsti Anker Nilssen
Styremedlem Follo
Mette Wilhelmsen
Styremedlem Follo
Øistein Larsen
Styremedlem Follo
Katharina Kirkerød
Områdeleder Indre Østfold og omegn
Vegard Lund-Høye
Styremedlem Indre Østfold og omegn
Bjørn-Kristian Boger Kjus
Styremedlem Indre Østfold og omegn
Kjell Holm
Styremedlem Indre Østfold og omegn
Carl-Christian Riiser Grydeland
Styremedlem Indre Østfold og omegn
Bjørn Ruberg
Områdeleder Lardal og Siljan
Ingvild Evju
Styremedlem Lardal og Siljan
Marikken Røsholt
Styremedlem Lardal og Siljan
Brede Halvorsen
Styremedlem Lardal og Siljan
Henning Røsholt
Styremedlem Lardal og Siljan
Kristian Fredrik Gudem
Områdeleder Nedre Lågen
Leif Arne Asbjørnrød
Styremedlem Nedre Lågen
Mariann H. Eskedal
Styremedlem Nedre Lågen
Kåre Kristoffersen
Styremedlem Nedre Lågen
Anders Bjørnø Andersen
Styremedlem Nedre Lågen
Hans Chr. Endrerud
Områdeleder Nordre Land
Thor Vegard Woxen
Styremedlem Nordre Land
Hans Hasvold
Styremedlem Nordre Land
Stine Røen
Styremedlem Nordre Land
Johan Wien
Styremedlem Nordre Land
Lars Simensen
Områdeleder Numedal
Arve Lund
Styremedlem Numedal
Ole Førli
Styremedlem Numedal
Hellik Fossan
Styremedlem Numedal
Egil V. Eide
Styremedlem Numedal
Inger Lene Bekkjorden
Styremedlem Numedal
Lars I. Talberg
Områdeleder Sarpsborg
Olav Halvorsen Sikkeland
Styremedlem Sarpsborg
Eline Aa. Wiersholm-Lindemark
Styremedlem Sarpsborg
Ole Ludvig Gjøby
Områdeleder Smaalenene
Ole Petter Holene
Styremedlem Smaalenene
Kai Gulbrand Fjed
Styremedlem Smaalenene
Ann-Mari Bjerring Strand
Styremedlem Smaalenene
Kjetil Sæves
Styremedlem Smaalenene
Hans Kristian Hedemarken
Styremedlem Smaalenene
Arne Petter Christensen
Områdeleder Tønsbergdistriktet
Lars Martin Valmestad
Styremedlem Tønsbergdistriktet
Alf Harald Li
Styremedlem Tønsbergdistriktet
Lars Jørgen Røisgård
Styremedlem Tønsbergdistriktet
Atle Rønning
Styremedlem Tønsbergdistriktet
Gjermund Aasen
Styremedlem Tønsbergdistriktet
Morten Haugerud
Områdeleder Østre Romerike
Nils-Erlend Nysted
Styremedlem Østre Romerike
Håvard Thoreid
Styremedlem Østre Romerike
Sigurd Ramstad
Styremedlem Østre Romerike
Geir Ellingsen
Styremedlem Østre Romerike
Jon Syver Sundby
Styremedlem Østre Romerike
Andris J. Kvam
Områdeleder Valdres skogeierlag
Knut C. Westerbø
Styremedlem Valdres skogeierlag
Marit Kvåle
Styremedlem Valdres skogeierlag
Gjermund Skrindsrud
Styremedlem Valdres skogeierlag
Ole Einar Bakke
Områdeleder Nes (Romerike)
Ragnar Ihle Bøhn
Styremedlem Nes (Romerike)
Trym Hagen
Styremedlem Nes (Romerike)
Gustav Thorsø Mohr
Områdeleder Ytre Østfold
Rolf Mikkelsen
Styremedlem Ytre Østfold
Henrik Raagaard
Styremedlem Ytre Østfold
Jens Øyvind Refsahl
Styremedlem Ytre Østfold
Jon Olav Espeliødegård
Områdeleder Etnedal
Gro E. Bråten
Styremedlem Etnedal
Mikal Hestekind
Styremedlem Etnedal
Torgun T. Hagaseth
Styremedlem Etnedal
Knut A. Kind
Områdeleder Torpa
Åge Berg
Styremedlem Torpa
Bjarne Perstuen Hansen
Styremedlem Torpa
Svein Grønvold
Styremedlem Torpa
Erik Benstigen
Styremedlem Torpa
Hans Tosten F. Gjersøyen
Områdeleder Hurum og Røyken
Ellen Størmer Trachte
Styremedlem Hurum og Røyken
Hans Petter Transet
Styremedlem Hurum og Røyken
Hege T. Hagen
Styremedlem Hurum og Røyken
Pål Svere
Områdeleder Lier
Kari Enger
Styremedlem Lier
Erik Hennum
Styremedlem Lier
Nils Ragnar Ødegaard
Styremedlem Lier
Jon Fekjær
Områdeleder Hole
Vibeke Bødtker-Næss
Styremedlem Hole
Per Hafnor
Styremedlem Hole
Magnus Langslet
Styremedlem Hole
Lars Fjeldstad
Styremedlem Hole
Trond Hammeren
Områdeleder Hurdal
Mariann Ruud Stokkenes
Styremedlem Hurdal
Ola Bihaug
Styremedlem Hurdal
Pia C. Schøyen
2. vara ansattvalgt
Nils Amund Krog
1. vara ansattvalgt
Theodora Tangen Fretheim
3. vara skogeiervalgt
Katharina Kirkerød
2. vara skogeiervalgt
Lars Henrik Sundby
1. vara skogeiervalgt
Lars Olav Jensen
Områdeleder Hadelands Almenningene
Lars Even Nordby
Områdeleder Romeriksalmenningene
Lars Solli
Årsmøtets ordfører
Hans Chr. Endrerud
Leder valgkomite
Olav Breivik
Olav Breivik
Styrets leder
Erland Lundby
Erland Lundby
Styrets nestleder
Kristine Nore
Kristine Nore
Styremedlem
Lars Fredrik Stuve
Styremedlem
 Hallgeir Thorsen
Hallgeir Thorsen
Styremedlem, ansattvalgt
Anders Wåla
Styremedlem, ansattvalgt
Ingvild Evju
Valgkomite
Ragnhild Hallenstvedt
Ragnhild Hallenstvedt
Styremedlem
Helge Lindstad
Valgkomite
Mona Tønnesland Tholin
Årsmøtets varaordfører
Grete Sønsteby
Valgkomite
Thomas Riiser
Valgkomite
Andris Kvam
Valgkomite (vara. Innlandet, tidl. Oppland)