Ansattoversikt

Kine M.

Kine M. Andersen

Produksjonsplanlegger Akershus og Oppland (permisjon)

908 99 443

kma@viken.skog.no

Kine M. Andersen

Produksjonsplanlegger Akershus og Oppland (permisjon)

Kontakt

Håkon

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

905 67 543

hbi@viken.skog.no

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

Kontakt

Svein

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

se@viken.skog.no

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt

Bent Erik

Bent Erik Ingesen

Skogbruksleder Modum og Sigdal (vikar i Sigdal fram til 01.02.2022)

977 62 611

bei@viken.skog.no

Bent Erik Ingesen

Skogbruksleder Modum og Sigdal (vikar i Sigdal fram til 01.02.2022)

Kontakt

Tor

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

958 07 276

tj@viken.skog.no

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

Kontakt

Thor-Åge

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge og Råde

959 77 814

taj@viken.skog.no

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge og Råde

Kontakt

Kaj

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

kj@viken.skog.no

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt

Nils Amund

Nils Amund Krog

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker, Trøgstad og Aremark

971 56 355

nak@viken.skog.no

Nils Amund Krog

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker, Trøgstad og Aremark

Kontakt

Kjel Jarle

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

414 02 640

kjk@viken.skog.no

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

Kontakt

Bjørg I.

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

472 39 745

bins@viken.skog.no

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

Kontakt

Ivar A.

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

ias@viken.skog.no

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Elling

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

948 79 640

et@viken.skog.no

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

Kontakt

Per Arne

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

990 20 732

pav@viken.skog.no

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

Kontakt

Anders

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

awaa@viken.skog.no

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt