Ansattoversikt

Eirik

Eirik Anstensrud

Skogbruksleder Våler, Moss, Rygge og Råde. Vikar Hobøl, Enebakk, Spydeberg, og Skiptvedt.

954 24 790

eian@viken.skog.no

Eirik Anstensrud

Skogbruksleder Våler, Moss, Rygge og Råde. Vikar Hobøl, Enebakk, Spydeberg, og Skiptvedt.

Kontakt

Anne

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

908 34 831

aaas@viken.skog.no

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt

Ole Mathis

Ole Mathis Berg Moe

Skogbruksleder Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås

948 48 492

omo@viken.skog.no

Ole Mathis Berg Moe

Skogbruksleder Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås

Kontakt

Håkon

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

905 67 543

hbi@viken.skog.no

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

Kontakt

Knut Erik

Knut Erik Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

907 34 833

kbr@viken.skog.no

Knut Erik Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

Kontakt

Kine Marie

Kine Marie Bratsberg

Produksjonsplanlegger Akershus og Oppland (permisjon)

908 99 443

kma@viken.skog.no

Kine Marie Bratsberg

Produksjonsplanlegger Akershus og Oppland (permisjon)

Kontakt

Svein

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

se@viken.skog.no

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt

Tor

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

958 07 276

tj@viken.skog.no

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

Kontakt

Kaj

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

kj@viken.skog.no

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt

Nils Amund

Nils Amund Krog

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker, Trøgstad og Aremark

971 56 355

nak@viken.skog.no

Nils Amund Krog

Skogbruksleder Askim, Eidsberg, Marker, Trøgstad og Aremark

Kontakt

Kjel Jarle

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

414 02 640

kjk@viken.skog.no

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

Kontakt

Bjørg I.

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

472 39 745

bins@viken.skog.no

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

Kontakt

Ivar A.

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

ias@viken.skog.no

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Elling

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

948 79 640

et@viken.skog.no

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

Kontakt

Vegard

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

905 44 021

vto@viken.skog.no

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Morten

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

455 05 158

mve@viken.skog.no

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

Kontakt

Per Arne

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet). Midlertidig skogbruksleder Gran (øst for Randsfjorden) og Lunner

990 20 732

pav@viken.skog.no

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet). Midlertidig skogbruksleder Gran (øst for Randsfjorden) og Lunner

Kontakt