Ansattoversikt

Håkon

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

905 67 543

hbi@viken.skog.no

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Midtre Vestfold og Tønsbergdistriktet

Kontakt

Svein

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

se@viken.skog.no

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt

Per

Per Fladby

Konst. Skogsjef Øst/Seniorrådgiver Frivillig vern/skog/veier

916 41 319

pf@viken.skog.no

Per Fladby

Konst. Skogsjef Øst/Seniorrådgiver Frivillig vern/skog/veier

Kontakt

Tom

Tom Horntvedt

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

902 00 633

tho@viken.skog.no

Tom Horntvedt

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

Kontakt

Tor

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

958 07 276

tj@viken.skog.no

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

Kontakt

Thor-Åge

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge og Råde

959 77 814

taj@viken.skog.no

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge og Råde

Kontakt

Kaj

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

kj@viken.skog.no

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt

Markus H.

Markus H. Kynningrød

Skogbruksleder Halden, Skiptvet og Våler og Svinndal

480 26 620

mhk@viken.skog.no

Markus H. Kynningrød

Skogbruksleder Halden, Skiptvet og Våler og Svinndal

Kontakt

Mari

Mari Meisingset

Skogbruksleder Lardal og Siljan og Sandsvær/Kongsberg

482 44 011

mme@viken.skog.no

Mari Meisingset

Skogbruksleder Lardal og Siljan og Sandsvær/Kongsberg

Kontakt

Bjørg I.

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

472 39 745

bins@viken.skog.no

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

Kontakt

Ivar A.

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

ias@viken.skog.no

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Elling

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

948 79 640

et@viken.skog.no

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

Kontakt

Atle

Atle Veddegjerde

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/GIS

911 98 502

av@viken.skog.no

Atle Veddegjerde

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/GIS

Kontakt

Per Arne

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

990 20 732

pav@viken.skog.no

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

Kontakt