Ansattoversikt

Håkon

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Tønsbergdistriktet og Midtre Vestfold

905 67 543

hbi@viken.skog.no

Håkon Bingen

Skogbruksleder i Tønsbergdistriktet og Midtre Vestfold

Kontakt

Svein

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

se@viken.skog.no

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt

Per

Per Fladby

Konst. Skogsjef Øst/Seniorrådgiver Frivillig vern/skog/veier

916 41 319

pf@viken.skog.no

Per Fladby

Konst. Skogsjef Øst/Seniorrådgiver Frivillig vern/skog/veier

Kontakt

Christian

Christian Gjærum

Skogbruksleder i Lardal og Siljan, Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

958 14 664

cgj@viken.skog.no

Christian Gjærum

Skogbruksleder i Lardal og Siljan, Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

Kontakt

Tom

Tom Horntvedt

Skogbruksleder Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

902 00 633

tho@viken.skog.no

Tom Horntvedt

Skogbruksleder Sandefjord, Nedre Lågen og Midtre Vestfold

Kontakt

Thor-Åge

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Halden, Fredrikstad, Moss, Rygge og Råde

959 77 814

taj@viken.skog.no

Thor-Åge Jensen

Skogbruksleder Halden, Fredrikstad, Moss, Rygge og Råde

Kontakt

Markus H.

Markus H. Kynningrød

Skogbruksleder i Våler og Svinndal, Skiptvedt og Halden

480 26 620

mhk@viken.skog.no

Markus H. Kynningrød

Skogbruksleder i Våler og Svinndal, Skiptvedt og Halden

Kontakt

Mari

Mari Meisingset

Skogbruksleder i Lardal, Siljan og Kongsberg/Sandsvær

482 44 011

mme@viken.skog.no

Mari Meisingset

Skogbruksleder i Lardal, Siljan og Kongsberg/Sandsvær

Kontakt

Bjørg I.

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

472 39 745

bins@viken.skog.no

Bjørg I. Nordli Skjerstein

Økonomikonsulent (Hovedverneombud og medlem av AMU)

Kontakt

Ivar A.

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Østre Romerike og Nedre Romerike skogeierlag

994 58 878

ias@viken.skog.no

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Østre Romerike og Nedre Romerike skogeierlag

Kontakt

Elling

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

948 79 640

et@viken.skog.no

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

Kontakt

Atle

Atle Veddegjerde

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/GIS

911 98 502

av@viken.skog.no

Atle Veddegjerde

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/GIS

Kontakt

Per Arne

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

990 20 732

pav@viken.skog.no

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

Kontakt