Skogeierlagsnett

Innlogging for tillitsvalgte i skogeierlagene


Medlemmer av styret i skogeierlag som har inngått samarbeidsavtale med Viken Skog kan logge seg inn her på vårt Skogeierlagsnett, hvor du finner nyttige dokumenter, rutinebeskrivelser, regnskapsrappoter mv.

Logg in Skogeierlagsnett

Har du problemer med innlogging, eller du ikke har mottatt passord kontakt servicesenteret i Viken Skog, 32 10 30 00