Skogeierlagsnett

Innlogging for tillitsvalgte i skogeierlagene


Medlemmer av styret i skogeierlag som har inngått samarbeidsavtale med Viken Skog kan logge seg inn her på vårt Skogeierlagsnett, hvor du finner nyttige dokumenter, rutinebeskrivelser, regnskapsrappoter mv.

Logg in Skogeierlagsnett

NB! Er under utvikling. Foreløpig kun åpnet for noen pilotbrukere.