Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vi jobber for dine rettigheter

Sammen med Norges Skogeierforbund jobber vi aktivt for å sikre rettighetene til deg som skogeier samt å bedre rammebetingelsene for å drive skogbruk.

Som andelseier bidrar du til næringspolitisk arbeid på følgende områder:

Nasjonalt – Norges Skogeierforbund

  • Påvirke arbeidet med lovverk som berører eiendomsretten og næringsutvikling i skogbruket (blant annet naturmangfoldloven, friluftsloven og skogloven)
  • Gi innspill og påvirke de enkelte års statsbudsjett med virkemidler og tiltak for skognæringen
  • Påvirke og delta i forsknings- og utviklingsarbeide i skognæringen (f.eks. bruk av tre og bioenergi).

Les mer om Skogeierforbundets arbeid med grunneierrett

Regionalt – Viken Skog

  • Påvirke arbeidet med tilrettelegging av rammer og vilkår for gjennomføring av statens politikk for skognæringen gjennom Fylkemannen og Fylkeskommunen 
  • Følge opp myndighetenes ønsker og behov for vern av skog med frivillig avtaler med skogeierne
  • Bistå skogeierlaga med kompetanse og faglig hjelp i det næringspolitiske arbeidet i kommunene.

Lokalt – skogeierlaget

  • Påvirke kommuner og sentrale myndigheter sitt arbeid med kommunale arealplaner, friluftskartlegging og ulike naturtypekartlegger for å redusere omfang av båndlegging og restriksjoner for et aktivt skogbruk. Les mer om dette her.
  • Være involvert i arbeidet med lokale virkemidler for aktivitet i skogbruket
  • Sammen med fagpersonene i Viken Skog og i kommunene gjennomføre arrangement for medlemmene for å bygge og utvikle et lokalt skogfaglig miljø
  • Gjennomføre arrangement for allmennheten for å bedre næringens samfunnskontakt.

Flere gode grunner til å bli andelseier

Bli andelseier i Viken Skog

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske område kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og trygghet for en konkurransedyktig pris og et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen, gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett og deltakelse i eventuelle etterbetalinger.

Les mer