Næringspolitikk

Sammen med Norges Skogeierforbund jobber vi aktivt for å sikre rettighetene til deg som skogeier samt å bedre rammebetingelsene for å drive skogbruk.

Som andelseier bidrar du til næringspolitisk arbeid på følgende områder:

Nasjonalt – Norges Skogeierforbund

  • Påvirke arbeidet med lovverk som berører eiendomsretten og næringsutvikling i skogbruket (blant annet naturmangfoldloven, friluftsloven og skogloven)
  • Gi innspill og påvirke de enkelte års statsbudsjett med virkemidler og tiltak for skognæringen
  • Påvirke og delta i forsknings- og utviklingsarbeide i skognæringen (f.eks. bruk av tre og bioenergi).

Les mer om Skogeierforbundets arbeid med grunneierrett

Regionalt – Viken Skog

  • Påvirke arbeidet med tilrettelegging av rammer og vilkår for gjennomføring av statens politikk for skognæringen gjennom Fylkemannen og Fylkeskommunen
  • Følge opp myndighetenes ønsker og behov for vern av skog med frivillig avtaler med skogeierne
  • Bistå skogeierområdene med kompetanse og faglig hjelp i det næringspolitiske arbeidet i kommunene.

Lokalt – skogeierområdet/skogeierlaget

  • Påvirke kommunene i arbeidet med kommunale arealplaner
  • Være involvert i arbeidet med lokale virkemidler for aktivitet i skogbruket
  • Sammen med fagpersonene i Viken Skog og i kommunene gjennomføre arrangement for medlemmene for å bygge og utvikle et lokalt skogfaglig miljø
  • Gjennomføre arrangement for allmennheten for å bedre næringens samfunnskontakt.

Ni andre gode grunner til å bli andelseier 

Bli andelseier i Norges største skogeiersamvirke!

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer