Vi jobber for dine rettigheter

Sammen med Norges Skogeierforbund jobber vi aktivt for å sikre rettighetene til deg som skogeier samt å bedre rammebetingelsene for å drive skogbruk.

Som andelseier bidrar du til næringspolitisk arbeid på følgende områder:

Nasjonalt – Norges Skogeierforbund

  • Påvirke arbeidet med lovverk som berører eiendomsretten og næringsutvikling i skogbruket (blant annet naturmangfoldloven, friluftsloven og skogloven)
  • Gi innspill og påvirke de enkelte års statsbudsjett med virkemidler og tiltak for skognæringen
  • Påvirke og delta i forsknings- og utviklingsarbeide i skognæringen (f.eks. bruk av tre og bioenergi).

Les mer om Skogeierforbundets arbeid med grunneierrett

Regionalt – Viken Skog

  • Påvirke arbeidet med tilrettelegging av rammer og vilkår for gjennomføring av statens politikk for skognæringen gjennom Fylkemannen og Fylkeskommunen 
  • Følge opp myndighetenes ønsker og behov for vern av skog med frivillig avtaler med skogeierne
  • Bistå skogeierlaga med kompetanse og faglig hjelp i det næringspolitiske arbeidet i kommunene.

Lokalt – skogeierlaget

  • Påvirke kommuner og sentrale myndigheter sitt arbeid med kommunale arealplaner, friluftskartlegging og ulike naturtypekartlegger for å redusere omfang av båndlegging og restriksjoner for et aktivt skogbruk. Les mer om dette her.
  • Være involvert i arbeidet med lokale virkemidler for aktivitet i skogbruket
  • Sammen med fagpersonene i Viken Skog og i kommunene gjennomføre arrangement for medlemmene for å bygge og utvikle et lokalt skogfaglig miljø
  • Gjennomføre arrangement for allmennheten for å bedre næringens samfunnskontakt.

Flere gode grunner til å bli andelseier 

Bli andelseier i Viken Skog

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer