Høyest mulig tømmerpris

Stort volum og effektiv drift gir grunnlag for konkurransedyktige priser og leveringsbetingelser.

Stort volum gir grunnlag for effektiv drift og innflytelse i tømmermarkedet

Viken Skog legger vekt på å ha avtaler med kjøpere i alle regioner, slik at transportkostnadene blir så lave som mulig. For effektiv eksport har Viken Skog sikret seg rettigheter og gjort investeringer i flere jernbaneterminaler og havner, herunder Follumterminalen og tømmerterminalen på Lierstranda.

Konkurransedyktige priser

Som den største aktøren i tømmermarkedet skal Viken Skog alltid være konkurransedyktig på pris og har nå kommunevise priser for de fleste sortimenter. Markedsretting av prisene har ført til vesentlige endringer de siste årene; En nødvendig konsekvens av at andre kjøpere ikke tar hensyn til prinsippet om utjevning av prisen mellom ulike regioner, slik skogeiersamvirket tidligere gjorde.

Skogeiere som selger tømmer til Viken Skog kan være trygg på at de får en konkurransedyktig pris, av en kjøper som ikke har andre interesser enn å betjene sine eiere - skogeierne. Stort volum gir grunnlag for:

  • Innflytelse i markedet
  • Effektiv drift og transport
  • Nærhet og lokalkunnskap

Andelseiere får, i tillegg til en konkurransedyktig pris, tilgang til ulike andelseiertillegg.

Ni andre gode grunner til å bli andelseier 

Bli andelseier i Viken Skog

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer