Fordelsavtaler

Som andelseier har du tilgang til en rekke fordelsavtaler med gode rabatter.

Magasinet Skog

Norges største fagblad for rundt 37 000 skogeiere tilknyttet skogsamvirket i Norge, og fagpersoner innenfor ulike skogfalige miljøer. Magasinet utgis av Norges Skogeierforbund 8 ganger i året. Abonnementspris for andelseiere pr. år er kr 195,- (ikke andelseieree, kr 490,-)
Gå til Magasinet Skog sitt nettsted

Utmarksavdelingen

Viken Skog er medeier i Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold. Andelseiere kan benytte seg av tjenestene og få tilgang på en gratis konsultasjon. Her kan du få råd på fagområder som viltforvaltning, jakt, fiske, festekontrakter og utmarksturisme.
Gå til Utmarksavdelingens nettsted 

Ringeriks-Kraft

En skreddersydd spotprisavtale til andelseiere. Du betaler det samme som Ringeriks-Kraft kjøper strømmen for, pluss kun kr 9,- pr. mnd.
Gå til Ringerikskrafts nettsted

Advokatfirmaet Bentzen

Advokatfirmaet Bentzen AS tilbyr deg som andelseier i Viken skog en rabattert ordning, hvor du i forbindelse med et oppdrag tilbys en gratis konsultasjonstime, deretter 20 % på ordinær timesats. Bentzen har dyktige advokater med erfaring på de fleste fagområder du som grunneier kan ha behov.
Gå til Advokat Bentzens nettsted

Driftskreditt

Andelseiere får tilgang til driftskredittordningen i landbruket med svært gunstig rentesats.
Les mer på rentebors.no

Agrol fordelsprogram

Landbrukets eget fordelskort og MasterCard. Her får du også mange gode tilbud og rabatter, f.eks. rabatt på drivstoff, biler, leiebil, kontorrekvisita o.s.v.
Les mer på agricard.no

Tilgang til avtaleformularer og maler på extranett

På extranettet til Viken Skog kan du selv oppdatere den informasjon vi har registrert om ditt andelseierskap, og du kan se inngåtte avtaler, innmåling, virkeskontrakter, fakturaer og årsoppgaver m.v. Under fanen "skjemaer" har vi også lagt inn en link til et omfattende dokumentarkiv i Skogeierforbundet med en rekke standardkontrakter, normalvedtekter og skjemaer knyttet til jakt, fiske, friluftsliv, veiforeninger og tomtefeste m.v. Hvis du mangler brukernavn og passord til Extranettet ta kontakt med Servicesenteret.
Gå til Extranett

Ni andre gode grunner til å bli andelseier 

Bli andelseier i Viken Skog

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer