Dyktige, lokale skogbruksledere

Dyktige, lokalt forankrede skogbruksledere som kjenner bygda og skogeierne.

Viken Skog har nærmere 30 erfarne skogbruksledere. En høy andel av tømmermarkedet gir grunnlag for større tetthet av skogbruksledere enn de som kjøper tømmer spredt over større områder. 

De fleste av våre skogbruksledere har lang erfaring og kjenner godt skogeierne i sin region. Nye skogbruksledere søkes fortrinnsvis rekruttert fra nærområdet, og får omfattende opplæring og støtte fra kollegaer i naboregionen.

Skogbrukslederen er kontaktperson mot skogeier for hogst og alle andre skogtjenester. Han/hun er ansvarlig for planlegging av driftene og utarbeidelse av miljørapport før hogst. Han/hun sørger for god kontakt med prodkusjonsplanleggerne som er ansvarlig for å lage kjøreruter for entreprenørene og transport basert på henteklarmeldinger. 

Ni andre gode grunner til å bli andelseier 

Bli andelseier i Norges største skogeiersamvirke!

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer