Hvorfor være andelseier?

Som andelseier i Viken Skog har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og er garantert en konkurransedyktig pris og korrekt tømmeroppgjør.

Bli andelseier

Ti gode grunner til å være andelseier:

1.

Sikkerhet i tømmermarkedet

2.

Høyest mulig tømmerpris

3.

Andelseiertillegg

4.

Dyktige, lokale skogbruksledere

5.

Informasjon og veiledning

6.

Medlem i det lokale skogeierområdet

7.

Investere i verdikjeden

8.

Næringspolitikk for bedre rammebetingelser

9.

Gratis tilgang til «Din Skog»

10.

Fordelsavtaler

1. Sikkerhet i tømmermarkedet

Andelseiere i Viken Skog har fortrinnsrett til avsetning av tømmer og er garantert en konkurransedyktig pris og korrekt tømmeroppgjør.

Opprinnelig var skogeierne fullstendig prisgitt betingelsene fra oppkjøpere. Disse kontrollerte både måling, priser og oppgjørsbetingelser.

De første lokale forsøk på å organisere seg går tilbake til 1800- tallet, men det var først i 1907 at Drammensdistriktets Skogeierforening ble dannet. Senere fulgte etablering av en felles forening for Lågendalen i 1922 og Nedre Glommen i 1929. Hensikten med den lokale skogeierorganiseringen var å opptre samlet under tømmersalget.

Les mer om sikkerhet i tømmermarkedet 

 

2. Høyest mulig tømmerpris

Stort volum gir grunnlag for effektiv drift og innflytelse i tømmermarkedet

Viken Skog legger vekt på å ha avtaler med kjøpere i alle regioner, slik at transportkostnadene blir så lave som mulig. For effektiv eksport har Viken Skog sikret seg rettigheter og gjort investeringer i flere jernbaneterminaler og havner, herunder Follumterminalen og  Lierstranda.

Les mer om høyest mulig tømmerpris her 

3. Andelseiertillegg

Andelseiere i Viken Skog får egne tillegg til tømmerprisen.

Viken Skogs andelseiertillegg skal kjennetegnes av forutsigbarhet for alle aktører i verdikjeden.

Les mer om Andelseiertillegg her 

4. Dyktige lokale skogbruksledere

Viken Skog har nærmere 30 erfarne skogbruksledere. En høy andel av tømmermarkedet gir grunnlag for større tetthet av skogbruksledere enn de som kjøper tømmer spredt over større områder. 

De fleste av våre skogbruksledere har lang erfaring og kjenner godt skogeierne i sin region. Nye skogbruksledere søkes fortrinnsvis rekruttert fra nærområdet, og får omfattende opplæring og støtte fra kollegaer i naboregionen.

Les mer om våre dyktige lokale skogbruksledere her 

 

5. Informasjon og veiledning

Som andelseier mottar du regelmessig nyhetsbrev på e-post, invitasjon til kurs og andre arrangementer på sms, og 4 nummer i året av Viken Nytt.

I tillegg får du tilgang til et kollektivt abonnement på magasinet "Skog", med interessant stoff om skog og utmark i et lettlest og attraktivt magasinformat, til en redusert pris. Andelseiere får tilsendt brukernavn og passord til extranettet, med nyttig informasjon knyttet til sine oppdrag gjennom Viken Skog. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Ønsker du å abonnere på magasinet "Skog" for kr 195 pr år kontakt Servicesenteret

6. Medlem i det lokale skogeierområdet

Viken Skog er delt inn i 27 skogeierområder som fungerer som valgkretser for representasjon til Viken Skogs årsmøte.

Hvert skogeierområde ledes av et styre, som jobber for andelseiernes interesser lokalt. Dette innebærer blant annet å

  • Representere andelseierne i næringspolitiske spørsmål lokalt
  • Sørge for god kontakt med Viken Skog og ivareta andelseiernes interesser i ditt område
  • Stå som arrangør av aktuelle kurs
  • Arrangere møter og skogdager med faglige eller næringspolitiske tema
  • Arrangere skogdager for skoleungdom
  • Tilby turer med kombinerte faglig og sosialt program

Som andelseier bidrar du til at skogbruket er synlig i lokalsammfunnet!

Finn ditt lokale skogeierområde her.

 

7. Investere i verdikjeden

Viken Skog har gjennom flere år vist seg som den viktigste garantisten for hjørnestensbedrifter som Begna Bruk, Soknabruket, Numedal Bruk, Haslestad, Hellefoss og Hallingdal Trepellets.

Eksport av tømmer er også viktig og kan fra tid til annen gi høyere pris, men i lengden er vi helt avhengig av å ta vare på, styrke og utvikle den lokale verdiskapingen. 

Satsingen på Treklyngen er et eksempel på at vi tar grep for å sikre fremtiden etter bortfall av mer enn 3 millioner kubikkmeter innenlandsk forbruk av massevirke. Sammen med andre aktører jobber Viken Skog for etablering av ny og lønnsom skogindustri, basert på fremtidsrettet teknologi. 

Les mer om Viken Skog sine investeringer i verdikjeden her.

8. Næringspolitikk for bedre rammebetingelser

Sammen med Norges Skogeierforbund jobber vi aktivt for å sikre rettighetene til deg som skogeier, samt å bedre rammebetingelsene for å drive skogbruk. Som andelseier bidrar du til næringspolitisk arbeid på følgende områder:

  • Nasjonalt – Norges Skogeierforbund
  • Regionalt – Viken Skog
  • Lokalt – skogeierområdet

Les mer om næringspolitikk for bedre rammebetingelser her 

9. Gratis tilgang til «DinSkog»

Andelseiere i Viken Skog får gratis tilgang til sin skogbruksplan på internett med løsningen DinSkog.

Løsningen gir deg tilgang til digitale bestandskart, bestandsinformasjon, eiendomsinformasjon, miljøregistreringer og detaljerte bakgrunnskart. Du kan skrive ut eller lagre kartutsnitt til bruk i hogstmaskin eller andre formål, slik som planlegging av skogkultur eller jakt.

Skogbruksplanens levetid og brukervennlighet øker betydelig når den foreligger i digital form. Med en internettbasert løsning vil du til enhver tid kunne gå inn og se på planen. Du vil også kunne foreta oppdateringer når endringer er utført. Tjenesten er passordbeskyttet for å sikre deg mot uønsket innsyn. Ta kontakt for tildeling av brukernavn og passord, eller forespørsel om når det er kurs i ditt nærområde.

Les mer om DinSkog her 

 

10. Fordelsavtaler

Som andelseier har du tilgang til en rekke fordelsavtaler med gode rabatter.

Se en oversikt over fordelsavtalene her 

Bli andelseier i Norges største skogeiersamvirke!

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier. Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett.

Les mer