Hvem kan bli andelseier i Viken Skog SA?

Alle som eier skog innenfor Viken Skogs geografiske virkesområder kan bli andelseier.

Hvilke fordeler innebærer et andelseierskap?

Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og garanti for et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett. Som andelseier i Viken Skog står du sammen med ca. 38 000 andre skogeiere som er opptatt av å forsvare rettighetene til grunneierne og rammebetingelsene for skogbruk som næring gjennom Norges Skogeierforbund. Se flere fordeler her 

Hva koster det å være andelseier?

Alle andelseiere bidrar med andelsinnskudd og en årlig serviceavgift. Nedenfor finner du hva dette innebærer.

Kan andelseierskapet overdras til neste generasjon?

Andelseierskapet er personlig, men kan enkelt overdras til neste generasjon. Selger kan velge om andelskapitalen skal overdras eller utbetales i forbindelse med eierskiftet.

Meld deg inn her

Skjema for overdragelse til ny eier