Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hvem kan bli andelseier i Viken Skog SA?

Alle som eier skog eller har bruksrett til skog innenfor Viken Skogs geografiske områder kan bli andelseier. 

Hvilke fordeler innebærer et andelseierskap?

Som andelseier har du fortrinnsrett til avsetning av tømmer og trygghet for en konkurransedyktig pris og et riktig oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg i tømmerprisen, gratis bruk av DinSkog – skogbruksplan på nett og deltakelse i eventuelle fremtidige etterbetalinger og utbytter. Som andelseier i Viken Skog står du sammen med ca. 38 000 andre skogeiere som er opptatt av å forsvare rettighetene til grunneierne og rammebetingelsene for skogbruk som næring gjennom Norges Skogeierforbund. Se flere fordeler her.

Hva koster det å være andelseier?

Alle andelseiere forplikter seg til en årlig kontingent/serviceavgift. Denne fastsettes av årsmøtet, og er for tiden kr 500,- + 2,5 % av den obligatoriske andelskapitalen. Du må også bidra med obligatorisk andelskapital. Du kan velge om du vil innbetale denne eller trekke inntil 4 % av tømmeromsetningen til den er fullt innbetalt. Størrelsen på årlig kontingent og den obligatoriske andelskapitalen avhenger av størrelsen på det produktive skogarealet ditt.  Les mer om dette på innmeldingsskjemaet. 

Kan andelseierskapet overdras til neste generasjon?

Andelseierskapet er personlig, men kan enkelt overdras til ny eier. Uavhengig av famileforhold. Ved overdragelse av andelseierskapet må hele den innbetalte obligatoriske andelskapitalen overdras. Med dette overdras også alle forpliktelser og rettigheter, herunder rettigheter til eventuelle fremtidige etterbetalinger basert på tømmersetning for den perioden den forrige andelseieren eide skogen. Styret har vedtatt egne retningslinjer for dette.