Wright blir ny konsernsjef i Norske Skog

Styret i Norske Skog AS ansatt Niels Petter Wright som ny konsernsjef med virkning fra 1. desember 2018. Wright har 17 års erfaring fra Elopak, og i de 10 siste årene som konsernsjef.


 

Etter å ha gjennomført en omfattende finansiell restrukturering, står Norske Skog-konsernet nå frem som en finansielt solid og ledende produsent av publikasjonspapir, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Foto: Niels Petter Wright er ny  konsernsjef i Norske Skog

– Vi er glade for å ønske Niels Petter Wright velkommen som ny konsernsjef i Norske Skog. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så konkurransedyktig Norske Skog som mulig i denne krevende bransjen. Vi vil fortsette å utvikle vår kjernevirksomhet og samtidig utforske nye muligheter på strukturert måte, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog AS.

– Niels Petters har erfaring og resultater som leder i industrivirksomheter der prosess- og produktinnovasjon er sentralt, og der nærhet til kunden og forståelse for kundens behov er helt avgjørende. Dette gjør ham til et glimrende valg for Norske Skog fremover, legger Ombudstvedt til.

– Jeg er svært motivert og klar for denne utfordringen. Norske Skog har mange dyktige og kompetente medarbeidere, som jobber for å forbedre virksomheten. Fremover blir det viktig å videreføre og styrke den gode dialogen med kundene, å sørge for at vi produserer så effektivt og konkurransedyktig som mulig. Vi vil fortsette arbeidet med både prosess- og produktutvikling samt jobbe konstruktivt med våre leverandører og andre interessenter for å sørge for gode finansielle- og politiske rammebetingelser, sier Niels Petter Wright.

Han erstatter Lars P. Sperre som har fungert som Norske Skogs konsernsjef siden mai 2017. Lars P. Sperre vil fortsette å jobbe for Norske Skog og inngå i konsernledelsen med ansvar for Corporate Strategy.

– Styret og eierne av Norske Skog er svært takknemlige overfor Lars for hans innsats som leder av konsernet gjennom en meget komplisert finansiell restrukturering, og vi er glade for at han vil være med oss videre. Lars har vist stort lederskap og har skapt stabilitet for våre operative virksomheter i en meget krevende tid. Når den nye konsernsjefen tiltrer, vil Lars kunne vie hele sin oppmerksomhet på den videre strategiske utviklingen av konsernet, sier Ombudstvedt.

Om Norske Skog

For Norske Skog er det helt sentralt å sørge for at kjernevirksomheten, produksjon av publikasjonspapir, forblir konkurransedyktig over tid. Samtidig utvikler konsernet nye miljørelaterte investeringsmuligheter i synergi med den eksisterende papirproduksjonen, samt andre potensielle strategiske initiativer, som tidligere har vært hindret av en svak balanse.

Norske Skog er en av verdens ledende produsenter av publikasjonspapir med virksomheter i Norge, Europa og Australasia. Norske Skogs tradisjonelle produkter selges i mer enn 80 land over hele verden. Norske Skog-konsernet omsetter årlig for om lag 12 milliarder kroner og har rundt 2 400 ansatte.

Om Niels Petter Wright

Niels Petter Wright (57) ble uteksaminert fra Norges Handelshøyskole i 1986. Han har vært konserndirektør med ansvar for finans og strategi i Dyno Nobel og har også ledet sprengstoffdivisjonen i Dyno Industrier. Han var finansdirektør hos bilimportøren Bertil O. Steen før han begynte i Elopak i 2000. I 2007 ble han konsernsjef i selskapet, en stilling han hadde til slutten av 2017