Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Vladislav - vår nye skogbruksleder på Gran og Lunner

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Vladislav 

Navn og alder: Vladislav Skorobogatyi, 25 år

Nyansatt som: Skogbruksleder på Gran og Lunner

Utdannelse: Fagbrev som skogsmaskinoperatør og bachelor i skog fra HINN, ved Evenstad høyskole

Jobberfaring: Lærling og fagarbeider for Næsbø Skog AS, gjennom eget foretak også drevet med planting og blitt innleid som maskinkjører for bla. Jørgensen Skog

Trives med: Friluftsliv, jakt og trening

Brenner for: Framtidsretta skogbruk og gode forvaltningsprinsipp når det kommer til skogbruk - dette innebærer også det biologiske

Kontaktinfo: mobil: 986 45 820 | e-post: vlsk@viken.skog.no

Hvem er egentlig Vladislav, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg var lærling i to år som maskinoperatør hos Næsbø Skog AS, samt et halvt år etter bestått fagprøve. Etter det begynte jeg å studere. Ved siden av bachelorstudiet jobbet jeg en del privat i skogbruket, med blant annet planting og som innleid maskinfører gjennom eget foretak.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Fritidsinteressene mine er jakt og skyting. Jeg er nok også over gjennomsnittlig glad i å trene og holde meg aktiv. I tillegg er jeg veldig glad i å henge med gode venner og familie når det er mulighet for det.  

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Jeg ønsker at flere lærer seg at skogen er en viktig, bærekraftig ressurs, spesielt innenfor grønt skifte. En skal ta vare på det viktige verdiene i skogen samtidig som man kan høste av skogens ressurser. Gode forvaltningsprinsipp vil kunne føre til en bedre skog, både økonomisk og med tanke på ivaretagelse av viktige verdier. En godt forvaltet skogeiendom vil også vise at dagens skogbruk omhandler mer enn bare uttak av tømmer.

Hva lærte dere om dette i utdanningen du tok?

– Utdanning innenfor skogfaget i dag handler om både en forståelse rundt skog og tømmerproduksjon og hvorfor viktige verdier, både biologisk og historisk, skal bli tatt vare på, samt hva disse er og hvor de kan dukke opp. Jeg har skjønt at dette er noe ikke alle er klar over.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Jeg ser fram til å jobbe sammen med erfarne folk i forskjellige sektorer i skognæringa og ta til meg erfaring fra dem og bygge min egen forståelse for faget. Jeg gleder meg også til å kunne være mye ute og bli kjent med skogeioerne i de områdene jeg har blitt tildelt.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

Skognæringens fremtid ser lys ut, spesielt med tanke på det grønne skiftet som skjer. Mye av det vi i dag får av oljen, er også mulig og få fra skogen. En stor utfordring ligger i å klare opplyse til dem utenfor skognæringa, spesielt de som er skeptiske til næringa. Vi må godta at det blir stilt mange krav til dagens skogbruk, som må følges, og at dagens skogutdanning omhandler mer enn bare skogproduksjon.

Vi i Viken Skog ønsker Vladislav velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!