Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vital organisasjon med engasjerte tillitsvalgte

-Det er flott å se et stort engasjement hos dere tillitsvalgte da dere sammen med skogbruksleder er selve ryggraden i bedriften vår, sa styreleder Olav Breivik til forsamlingen med Viken Skogs tillitsvalgte skogeiere på Thorbjørnrud Hotel på Jevnaker denne uken.


Viken Skogs høstmøte med tillitsvalgte andelseiere falt i år litt senere enn vanlig, og det var to hovedtemaer på agendaen for dagen. Først ble det gitt en grundig orientering om strategien til Viken Skog av styreleder Olav Breivik og daglig leder Tor Henrik Kristiansen, med fokus på konkurransekraft, profesjonalisering og kompetanse.

Denne ble etterfulgt av en orientering om økonomien og markedet av økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen og salgssjef Heidi Tandberg. Det andre hovedtemaet var gjennomføringen av organisasjonsreformen med omlegging fra skogeierområder til skogeierlag.

 

Selve ryggraden i bedriften

Styreleder Breivik takket de tillitsvalgte for den fantastiske jobben de gjør for samvirket.

-Eierne har bestemt at vi skal avvikle skogeierområdene og i stedet gi skogeierlagene et utvidet ansvar og flere oppgaver. Målet er at dette skal bidra til større lokalt engasjement, styrke lokaldemokratiet og oppslutningen om samvirketanken og Viken Skog. Det er flott å se et stort engasjement hos dere tillitsvalgte da dere sammen med skogbruksleder er selve ryggraden i bedriften vår, sa Breivik til forsamlingen.

 

Prat i uformell setting

I løpet av dagen hadde organisasjonssjef Bjella lagt opp til 2 forskjellige typer gruppearbeid.

-Det første gruppearbeidet var lagt opp helt åpent hvor hver gruppe kunne stille spørsmål og ta opp aktuelle problemstillinger med et av styremedlemmene fra Viken Skogs hovedstyre. Dette ble godt mottatt. Det er lettere å ta opp spørsmål i mindre grupper, samtidig som alle styremedlemmene fikk anledning til å møte noen av de tillitsvalgte i en uformell setting. Til den andre økten med gruppearbeid var det utarbeidet konkrete spørsmål knyttet til organisasjonsreformen. Det temaet som ble mest debattert var spørsmålet om medlemskap i skogeierlagene må være begrenset til de som også er andelseiere. Kun en av de tillitsvalgte som var tilstede mente vi burde endre på dette prinsippet, så her fikk vi et klart mandat for videre arbeid med samarbeidsavtalen mellom Viken Skog og skogeierlagene, sier Bjella.

 

Åpen og ryddig prosess

Flere og flere skogeierlag slår seg sammen. Det er Bjella glad for, men har samtidig respekt for de som ikke ønsker sammenslåinger eller ønsker å bruke litt tid på prosessen.

-Vi hadde før vi startet opp dette arbeidet 40 skogeierlag. Hvis alle som nå er i prosess for å slå seg sammen får flertall for det i sine årsmøter vil vi i løpet av 2020 være nede i ca. 30 skogeierlag, dvs svært likt dagens skogeierområder. Vi må ha respekt for at det vil være ulike meninger om dette. Det viktigste er at styrene i skogeierlagene legger opp til en åpen og ryddig prosess, med god informasjon og klare anbefalinger, sier han.

 

Vital organisasjon med engasjerte tillitsvalgte

-Den viktigste målsettingen med organisasjonsreformen er å bidra til mer engasjement og en vital organisasjon. Skogeierlagene får mer ansvar og større frihetsgrader til sitt arbeid. Vi trenger engasjerte tillitsvalgte, og det har vi sett mange gode eksempler på her i dag. Styret og ledelsen i Viken Skog har fått mange viktige innspill som de vil ta med seg videre, eksempelvis ønske om å tilpasse skogpakkene så de også blir aktuelle for de som er aktive i egen skog. Et annet viktig innspill er å stå på for grunneierrettighetene. Mange føler et utidig sterkt press for vern og restriksjoner. Her må Viken Skog ta en tydelig posisjon, sier Bjella bestemt.

 

Områdeleder i Hallingdal skogeierområde Karin Kvarteig og styremedlem Oddvar Berg var som alltid entusiastiske og engasjerte på møtet.

-Flere skogeiere bør engasjere seg

Anni Dreyer Fladby er områdeleder i Øvre Romerike skogeierområde og deltok sammen med 70  tillitsvalgte på Thorbjørnrud..

-Vi jobber nå i Øvre Romerike skogeierlag med å få med oss Hurdal skogeierlag. Vi mener vi sammen står sterkere og vil få til et større lokalt engasjement. Jeg har sittet som områdeleder i ett år nå, og synes det er veldig ålreit. Skulle dog ønske at det var flere kvinnelige skogeiere som påtar seg verv. I Øvre Romerike skogeierområde har vi vært opptatt av å holde det tradisjonelle julemøtet vårt, sommerturen, årsmøtet, pluss at vi ønsker et faglig fokus på alle møtene. Jeg mener flere skogeiere bør engasjere seg som tillitsvalgte. Man får en større innsikt og mere kunnskap, sier Anni som har vært andelseier i Viken Skog siden 2011.