Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vindfallhogst i Øvre Numedal i hele 2022

Lars Fullu og Stein Ole Vrenne er blant skogeierne i Numedal som opplevde at stormen 19. november gjorde store skader i skogene de eier. De er fornøyde med at oppryddingsarbeidet er i godt i gang, men hadde ønsket seg flere maskiner nord i Viken Skogs geografi. Se video.


Skogeierne Stein Ole Vrenne og Lars Fullu

NORE: Det ble store skader i skogeiendommene til Stein Ole Vrenne (til venstre) og Lars Fullu da høststormen feide over den nordlige delen av Østlandet 19. november. Dette er fra Fullus eiendom, der oppryddingsarbeidet startet rett før nyttår. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

I skogen til Lars Fullu i Gjuvsgrendi jobber hogstentreprenørene Frode og Ole Guttorm Kjernaas med vindfallhogst. Trolig er det snakk om mellom 8000 og 10.000 kubikkmeter med tømmer når alt er ryddet, kanskje mer.

– Her har de nok av jobb i noen måneder fremover, tenker jeg. Jeg har filmet med drone, men har ennå ikke fått full oversikt, forteller Fullu.

Hos Stein Ole Vrenne (55) har Steinar Guterud og hans mannskap i Numedal Skogsdrift allerede gjort seg ferdige. Til sammen blir det rundt 4500 kubikkmeter med tømmer.

− De har tatt det de klarte å komme til av vindfall, det vil si rundt 3000 kubikkmeter hittil. Det er mer som skal ut, men det er det ikke mulig å ta før til våren, forteller Vrenne.

Både Vrenne og Fullu er glade for jobben som er gjort i deres skoger, men samtidig vet de om andre skogeiere som går rundt og venter på at maskinene skal komme.

SE VIDEO: Lars Fullu og Stein Ole Vrenne forteller om situasjonen i Nore og Uvdal. Video: Egil Granum, Viken Skog

Håper på flere hogstlag

− Her i Nore og Uvdal er det nå fire eller fem hogstlag som jobber med vindfallhogst. De står på som bare det, men jeg har et håp om at ett eller to hogstlag blir flyttet hit fra andre områder som ikke er så sterkt berørt av stormskader. Etter stormen har det vært svært gode forhold for hogst. Det har vært lite med snø og stort sett ok vær, bortsett fra et par dager i januar da det på nytt kom kraftig vind. Med tanke på de gode forholdene hadde det vært veldig bra om Viken Skog hadde tatt sjansen på å få inn noen flere entreprenører her oppe allerede i begynnelsen av desember, sier Lars Fullu.

Fullu har en eiendom med rundt 3000 dekar med skog, det meste høyt over havet og i bratt terreng i den sørvestlige delen av kommunen. En bit av eiendommen går også et godt stykke over tregrensen, opp til over 1200 meters høyde over havet.

FRA GJUVESGRENDI: I Lars Fullus skogeiendom er det mange lommer med veltede trær i det bratte terrenget ved Gjuvsgrendi. I bakgrunnen skimtes deler av Eidsfjell, der de høyeste toppene ligger mer enn 1300 meter over havet.

− Fredag 19. november kom uværet tydeligvis med noen enormt kraftige vindkast nedover fjellsidene og langs dalførene. Det var et trist syn da jeg tok turen opp hit i skogen noen dager etterpå. Det var mye stammebrekk og rotvelter, særlig i et belte på rundt 600−700 meter over havet, forteller Fullu.

Hans skog var ikke forsikret mot stormskader, og han håper derfor det er mulig å redde mest mulig av tømmerverdiene.

− Jeg har lært av dette, nå er skogen forsikret. Hvor mye det blir i tømmeroppgjør, er jeg usikker på. Det blir naturligvis høyere utgifter til entreprenørene som trenger mer tid på å hogge veltede trær som ligger i vaser enn de gjør når det er ordinær hogst, sier Fullu.

VED GODT MOT: Til tross for høststormen og mangel på forsikring har Lars Fullu smilet på lur. − Det er bare å se fremover, sier han.

Flere entreprenører på vei

Dag Utklev, Viken Skogs skogbruksleder i Øvre Numedal, sier det foreløpig ikke er mulig å fastslå et nøyaktig tall på hvor mye skog som ble rammet av novemberstormen. Det kan være snakk om mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter bare i Nore og Uvdal.

Totalt i Viken Skogs geografi er det nå i overkant av 50 hogstlag som jobber med vindfallhogst. I vårt område ble om lag 700 skogeiere i nærmere 20 kommuner berørt av stormen i større eller mindre grad.

Anders Aschjem, avdelingskoordinator for produksjon i Viken Skog, opplyser at entreprenørene Ruben Kverndalen og Ola Rudi nå jobber med vindfallhogst i Nore og Uvdal − i tillegg til Kjernaas og Guterud.

– Fire−fem hogstlag har holdt på jevnt og trutt i kommunen siden før jul. Nå flytter vi to maskiner nordover i Numedal. Morten Bjerknes har gjort seg ferdig med hogst av stormfelt skog i Kongsberg, mens Bottolfs Skogsdrift har tatt mye av det som er i Flesberg. Begge skal nå ta fatt på nedblåst skog i nordre deler av Rollag og sørlige deler av Nore og Uvdal, og de flytter seg nordover etter hvert som de får tatt unna, forteller Aschjem.

Kommer ikke til overalt

Å flytte maskiner og avgjøre hvilke skogeiendommer som skal hogges først, er noe Dag Utklev jobber med til daglig. Til tider er det en komplisert kabal, fastslår han.

– Vi prioriterer de verst rammede områdene først, særlig der det er snakk om større områder med mye stormfelt gran i hogstklasse 4 og 5. Tilgjengeligheten til tømmeret er en utfordring en del steder, både at de nedblåste trærne befinner seg langt fra farbar vei og at en del av skogsbilveiene ikke er bygget for dagens kjøretøy. Men vi holder på så lenge vi kan, og jobber med å finne gode løsninger. Det er fine forhold nå, og så håper vi at det verken kommer mye snø eller regn i ukene og månedene fremover. Vi kommer nok til å jobbe med vindfallhogst i hele år, sikkert også til neste år, meddeler han.

I skogen til Stein Ole Vrenne i Åsbøgrendi har mannskapet i Guterud Skogsdrift bygget opp store velter. Nye velter kommer når entreprenørene kan ta fatt på den delen av skogen de ikke hadde mulighet til å nå frem til nå i vinter.

– Vi må ha inn en gravemaskin for å lage vei før resten av den skadde skogen kan tas. Jeg er godt fornøyd med jobben som er gjort hittil, understreker han.

FRA ÅSBØGRENDI: De fleste av de nedblåste trærne i Stein Ole Vrennes skogeiendom ble hentet ut i desember og januar. Det må lages vei for å nå resten av den ødelagte skogen.