Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vil ivareta forpliktelsene i verdikjeden

Viken Skog er opptatt av å holde produksjonen i gang og jobber hardt for å ivareta forpliktelsene i verdikjeden. Som følge av redusert avsetning av tømmer, grunnet lavere etterspørsel fra mange av våre industrikunder, har Viken Skog innført enkelte produksjons- og markedsmessige tiltak.


-Vi har hittil i år klart å tilpasse produksjonen til avsetningen, men fikk rett før påske beskjed om betydelig nye reduksjoner. Vi var derfor nødt til å ta grep for å tilpasse produksjonen ytterligere, produksjonssjef i Viken Skog, Trond Heggen.

- Vi har nå innført faste kvoter pr. uke for hvert hogstlag for å begrense produksjon til avsetningen i tiden fremover. Skogsentreprenører med avtale blir prioritert, og så langt det går forsøker vi å holde produksjonen i gang for de fleste av våre samarbeidende entreprenører, sier Heggen.

 

Viken Skog har over lengre tid arbeidet med å øke forutsigbarheten i produksjonsapparatet. Et viktig tiltak har vært inngåelse av forpliktende avtaler mellom Viken Skog og entreprenørene. Hensikten med dette er å gi både skogeier og entreprenør forutsigbarhet på kapasitet og avvirkning både i gode og dårlige tider.

 

-Etter en høykonjunktur med stort press på å øke kapasiteten i alle ledd har vi brått gått inn i en periode med sterke begrensninger. I Viken Skog har vi valgt å følge et prinsipp om likebehandling av entreprenørene. Entreprenører med samarbeidsavtale har fått kvoter for hogging pr. uke og entreprenører uten avtale må dessverre stanse driften inntil videre. Vi er inne i en krevende periode som rammer hele verdikjeden, og jeg vil oppfordre alle entreprenører til også å benytte seg av permitteringsordninger og tiltakspakken fra myndighetene med kompensasjon for faste kostnader for de som opplever vesentlig fall i omsetningen. Fra Viken Skog skal vi gjøre det vi kan for å holde hjulene i gang og arbeider hardt for å åpne nye kanaler for avsetning av tømmer, slik at alle våre samarbeidspartnere igjen kan komme i normal drift, sier Heggen.

 

Trond Heggen har selv jobbet som skogsmaskinoperatør i mange år, og føler på kroppen den tiden vi er inne i.

-Jeg tror det er viktig at vi holder tett kontakt med våre entreprenører, og vil bruke mye tid på å reise rundt å snakke med folk i tiden fremover, sier Heggen.

Trond Heggen sier også at til tross for redusert produksjon vil lageret av tømmer ved skogsbilveiene også bli berørt. Dette kan medføre at noe tømmer blir liggende lengre enn vanlig før det blir innkjørt.

-Vi gjør de tiltak og prioriteringer som er mulig for å få dette så effektivt og rasjonelt for alle parter, sier produksjonssjefen.