Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier

Regjeringen vil åpne for at flere veier åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil i så fall føre til at tømmervogntog med en totalvekt på inntil 60 tonn kan komme til flere steder.


Tømmerbil med henger

FLERE SLIKE MED FULLE LASS: Denne tømmerbilen på vei opp Tonsåsen var naturlig nok innom én eller flere mindre veier før den kjørte ut på fylkesvei 33 i Innlandet. Nå kan flere veier bli oppskrevet. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Vi har lenge jobbet for å få økt vektbegrensningene på veier vi vet tåler tyngre kjøretøy enn det veiene er klassifisert for. Arbeidet omfatter de aller fleste kommuner i Viken Skog sin geografi. Vi har fått gjennomslag mange steder, men fortsatt står flere kritisk viktige kommunale veier igjen. Mange tømmervogntog utstyres nå med flere akslinger, og da er det gledelig at regjeringen foreslår å øke den tillatte totalvekten der det kan gjøres uten at det fører til økt veislitasje. Det er bra for økonomien, miljøet og klimaet at vogntogene kan kjøre med fulle lass. Alternativet er mange flere turer frem og tilbake mellom velteplassene og industrien, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Her kan du lese om en vei i Vestfold som ble oppskrevet ni år etter at den ble nedskrevet, først og fremst på grunn av en bru over Lågen.

Vegvesenet har sendt forslag på høring

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sendt forslaget på høring. Forslaget er at flere veier i veiklassen BkT8 skal kunne brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Se høringsforslaget på nettsidene til Statens vegvesen.

«Endringen som nå foreslås, innebærer at veier som i dag er åpne for akseltrykk 8 tonn og inntil 50 tonn totalvekt, kan åpnes for 60 tonn totalvekt, dersom veieier ønsker det. Dette muliggjøres ved å øke antall aksler, enten ved å sette dem tettere eller øke kjøretøyets lengde, innenfor gjeldende lengdebegrensninger», skriver Samferdselsdepartementet.

– Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil bidra til økt effektivisering både i skogbruksnæringen og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget vil ha størst betydning for fylkesveier og kommunale veier, da de aller fleste av riksveiene allerede er tillatt for en maksvekt på 56 eller 60 tonn. Det er særlig de kommunale veiene som har vektbegrensninger. I høringsforslaget heter det at det fortsatt skal være opp til den enkelte veieieren å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.

– Utvikler transporten i riktig retning

I Norge er den generelle tillatte maksimallengden for kjøretøy 19,5 meter og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte veistrekningen. Det er gjort unntak fra disse bestemmelsene for tømmervogntog (24 meter og 60 tonn) og modulvogntog (24/25,25 meter og 60 tonn) på strekninger som er vurdert som egnet for dette, skriver Samferdselsdepartementet.

Norges Skogeierforbund jobber aktivt med veispørsmål, og utarbeider årlig en rapport over statusen for det offentlige veinettet og mulighetene for tømmertransporten. Rapporten fra 2021, som ble publisert nå i mars, viser en positiv utvikling for veier som er oppskrevet og/eller oppgradert.

Du finner den nyeste rapporten om tømmertransporten her.

Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet, er glad for høringsforslaget.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må tømmertransporten utvikles videre og effektiviseres. Derfor er vi godt fornøyd med at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil tilpasse regelverket slik at vi kan utnytte de kjøretøy som i dag er mest moderne og best egnet til dette formålet, sier han.

Dag Skjølaas, som er rådgiver for transport og infrastruktur i Skogeierforbundet, forteller at de lenge har arbeidet med forslaget som nå kommer. De har blant annet utredet hvordan det vil påvirke belastningen på veinettet.

– Vi mener dette er et forslag som bidrar til å utvikle transporten i riktig retning både når det gjelder effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, sier Skjølaas.

Les mer på skog.no.