Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viktig med robust og langsiktig eierstruktur i Moelven

Moelven Industrier ASA er et industrilokomotiv som trenger solide og aktive eiere. Viken Skog vil bidra til å få etablert en eierstruktur til beste for Moelven.


Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven. Eidsiva vekst og Felleskjøpet Agri har i nærmere fire år ønsket å selge sin eierandel på 40%. De siste to årene har Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri arbeidet frem en løsning som ville løse opp i den fastlåse eiersituasjonen. Dette arbeidet resulterte før jul i etableringen av Skog HoldCo som inngikk avtale med Eidsiva Vekst og Felleskjøpet Agri om å kjøpe deres aksjer, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier dette er noe de har jobbet med lenge.

-Det har vært gjort flere forsøk på å få løst opp i denne situasjonen, og det ble fremforhandlet et forslag til en avtale med Eidsiva Vekst helt tilbake i 2018. At denne først ble godkjent av styret i Eidsiva nå i desember var utenfor vår kontroll. Årsaken var at Eidsiva ville ferdigstille fusjonen med Hafslund før et eventuelt salg av aksjene i Moelven kunne behandles, sier Breivik.

 

Etter at Glommen Mjøsen Skog besluttet å benytte seg av sin forkjøpsrett falt avtalen om kjøp av Eidsiva Vekst og Felleskjøpet Agri sine aksjer gjennom selskapet Skog HoldCo bort. Styret i Viken Skog besluttet derfor 4. januar å benytte seg av retten i aksjonæravtalen til kjøp av Viken Skogs forholdsmessige andel av disse aksjene. Styret i AT Skog besluttet samme dag å ikke benytte seg av deres forkjøpsrett, noe som medfører at AT Skog vil motta et tilbud fra Glommen Mjøsen Skog om salg av sine aksjer på tilsvarende vilkår som Felleskjøpet Agri og Eidsiva Vekst. Dersom AT Skog ikke benytter seg av denne vil Viken Skog få en eierandel i Moelven på 20,8%. Kjøpet innebærer en investering på 200 millioner kroner, og Viken Skog vil med dette sitte med verdier i Moelven til rundt 450 millioner kroner. Dette med en verdifastsettelse på 16,50 kr/aksje, tilsvarende prisen på aksjene i denne transaksjonen.

Sikre andelseiernes interesser

Olav Breivik ser dette som en stor og viktig investering.

-Sammen med øvrige eiere ønsker vi å utvikle selskapet videre som et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Moelven er også en stor og viktig kjøper av tømmer fra Viken Skog, og denne investeringen bidrar til å sikre andelseiernes interesser i verdikjeden. Det endelige utfallet av denne prosessen vil nok ikke bli avklart på en stund ennå, sier Breivik.

 

Styrke selskapet

-Det er svært viktig for Moelven med en eierstruktur som kan fortsette å utvikle selskapet til beste både for aksjonærene og de ansatte. Den nye eiersituasjonen gjør det mulig å få til en løsning som vil styrke selskapet. -Vi har gode samtaler med de andre eierne, og håper vi vil få til en løsning som alle er tjent med, sier Breivik.

 

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen sier dette har vært en vanskelig sak.

-Vi har over lang tid, blant annet som følge av aksjonæravtalene, vært i en innelåst situasjon med store verdier. Ingen selskaper er tjent med aksjonærer som vil ut, og med det initiativet vi tok sammen med AT Skog og Felleskjøpet Agri fikk vi løst opp i dette.  Bokført egenkapital i Moelven er høyere enn det aksjene blir omsatt for nå, så beslutningen om å kjøpe seg opp kan vise seg å være en god investering, men det er alltid risiko forbundet med slike oppkjøp. Vi opplever nå nedgang i trelastmarkedet, men vi har tro på den sterke underliggende trenden med fokus på bærekraft og grønne investeringer, sier Kristiansen. 

 

Industrilokomotiv

Det har vært mange spekulasjoner i pressen om ulike intensjoner og posisjonering mellom skogsamvirkene.

-Det som er viktig å huske på er at det foredles like mye tømmer ved sagbrukene til Moelven utenfor Innlandet som det gjøres ved deres sagbruk i Oppland og Hedmark. I tillegg kommer mye av verdiskapingen fra Sverige. Vi har bevisst unnlatt å kommentere dette, og er nå opptatt av å skape ro for å finne en god og langsiktig løsning for Moelven. Vi trenger sterke industrilokomotiver i den norske treforbrukende industrien, og vi i Viken Skog ønsker å bidra til dette, avslutter Kristiansen.

 

 Moelven Industrier ASA:

  • Et skandinavisk industrikonsern etablert i 1899 med hovedkontor i Moelv.
  • Har 3500 ansatte organisert i tre divisjoner; Timber, Wood og Byggsystemer med 36 produksjonsselskaper fordelt på 45 steder i Norge og Sverige.
  • Omsatte i 2018 for NOK 11 mrd og et driftsresultat på NOK 586 mill.
  • Betalte utbytte for 2018 med totalt NOK 225 mill.
  • Leverte et driftsresultat for 3.kvartal 2019 på NOK 43,6 mill., en nedgang på NOK 86 mill. sammenlignet med 2018. Bokført egenkapital ved utgangen av 3.kvartal 2019 på NOK 2,2 mrd