Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skogs innsatspris

Styret i Viken Skog bestemte tidligere i år å innføre en egen innsatspris. På Viken Skogs årsmøte ble det delt ut innsatspriser til to som har utført fremragende arbeid på hver sin måte for Viken Skog.


 

Styreleder Olav Breivik sto for en høytidelig og varm utdeling av prisene under årsmøtemiddagen til Viken Skog på Sundvolden Hotel.

Viken Skogs innsatspris har følgende statutter:

  1. Viken Skogs innsatspris tildeles for fremragende arbeid. Dette kjennetegnes ved et særdeles stort engasjement til nytte for Viken Skogs andelseiere og at innsatsen har styrket Viken Skogs omdømme.
  2. Innsatsprisen deles ut i forbindelse med Viken Skogs årsmøte. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller skogeierområder.  
  3. Alle andelseiere, skogeierområder eller Viken Skogs administrasjon kan foreslå aktuelle kandidater. Begrunnede forslag leveres til Viken Skog innen 1. februar hvert år. Det er styret i Viken Skog som avgjør, etter innstilling fra administrasjonen hvem som blir vinner(e).
  4. Prisen skal bestå av et diplom med begrunnelse, samt en passende gave.

 

Olav Breivik presenterte innsatsprisene;

-Den første innsatsprisen tildeles en person som tok utdanning som skogtekniker og ble ansatt i Lågendalen Skogeierforening i 1975. Med unntak av en kort periode i Statens skoger har han jobbet hele sitt yrkesaktive liv i skogeiersamvirket, og fått med seg overgangen til Vestfold Lågen Skogeierforening, Vest Viken Skogeierforening og til slutt Viken Skog.  Da forstår alle at dette må være Gunnar Traaen.

Statuttene om fremragende arbeid, stort engasjement og styrking av Viken Skogs omdømme passer særdeles godt for Gunnar. Han er dessuten en glimrende representant for Viken Skog sine nye verdier.

Nærhet.  Han har vært skogbruksleder i mange forskjellige kommuner i Vestfold; lengst i Stokke og Andebu kommune hvor han kjenner bygda og forstår skogeiers hverdag bedre enn noen.  Han har også vært spesielt flink til å spille opp for tillitsvalgte å bidra til å gjøre hverandre gode. I dag er det slutt på å sitte å vente på å bli kontaktet av skogeiere. Det har Gunnar aldri gjort. I over 20 år har han systematisk brukt telefonen og påvirket skogeiere til å hogge og skjøtte skogen sin.

Entusiasme. De som kjenner Gunnar vet at han nesten ikke har nei i sin munn. Han er et ja-menneske som er villig til å ta på seg nye utfordringer på strak arm. De siste årene har Gunnar vært skogbruksleder i store deler av Lågendalen, fra Kongsberg i Buskerud til Lardal i Vestfold. Kollegaer sier at den dagen Gunnar fikk beskjed om å ta over Kongsberg, så rasket han med seg noen kart og dro oppover samme dag – ingen nøling der!

Nytenking. Gunnar er et glimrende eksempel på at alder ikke er noen hindring for å tenke nytt og det å ta i bruk ny teknologi. Når vi for et par år siden skulle teste ut den nye Feltappen, var Gunnar den av skogbrukslederne som var raskest i gang – typisk han å bruke helgen til dette!

-Gunnar går av med pensjon på 70 årsdagen sin 9.mai i år. Han er en verdig mottaker av Viken Skog sin første Innsatspris. Gratulerer så mye Gunnar, sa Olav Breivik til en rørt, men meget glad skogbruksleder Traaen.

Flere gode kandidater

Styret hadde flere gode kandidater til vurdering i år, og valgte derfor å tildele to priser. Den andre prisen ble utdelt til en som har utvist en helt annen form for innsats.

-Den neste prisen går til en som i sin rolle som områdeleder tatt initiativ og utvist engasjement og offentlig støtte til Viken Skogs strategi om å slå ring om Norske Skog i en sårbar periode. Dette har styrket Viken Skog sitt omdømme og posisjon i regionen. Prisen går til Einar Høstbjør, områdeleder i Sarpsborg/Ytre Østfold.  Einar har tatt personlig initiativ og tatt standpunkt i den offentlige debatten.  Dette har kostet, og er noe det står respekt av. I valgkampen har han selv kontaktet og fulgt opp sentrale politikere, og benyttet aktivt sin lange erfaring og nettverk som mangeårig tillitsvalgt i ulike posisjoner i landbrukssamvirket. Einar er også et ja-menneske, og har bidratt til utviklingen av selskapet vårt gjennom aktiv deltakelse i strategiprosessen for Treklyngen. Vi trenger flere slike som Einar – et eksempel til etterfølgelse. Gratulerer!  Sa Olav Breivik til en overrasket Einar Høstbjør som sammen med Gunnar Traaen høstet stående applaus fra publikum.

Nesten litt flau

-Det var veldig hyggelig, rørende og ikke minst overraskende å motta en sånn pris. Jeg ble nesten litt flau jeg over å stå der å motta så flotte ord og stående applaus. En innsatspris som dette kan jo være en inspirasjon for andre som er litt i konkurransemodus, for å si det sånn. Flott at Viken Skog har innført dette, sier Traaen.

Totalt uventet

-Det var veldig hyggelig og totalt uventet å motta innsatsprisen! Det er veldig fint å bli satt pris på, og jeg tror innsatsprisen til Viken Skog kan stimulere til litt ekstra engasjement og initiativ. Det var også veldig artig med prisen til den dedikerte skogbrukslederen Gunnar Traaen, sier Høstbjør.