Viken Skogs fleksibilitet i tømmeroppgjør

I en utfordrende tid med tørke i landbruket kan et alternativ for å bedre økonomien være å ta ut en ekstraordinær inntekt fra skogen. Med historisk høye tømmerpriser og god etterspørsel er dette en mulighet bonden kan vurdere i en ellers vanskelig situasjon. For de som ønsker å benytte seg av Viken Skogs faste ordninger om forskudd på tømmeroppgjør eller avtale om rotkjøp, er det bare å ta kontakt med skogbruksleder eller Viken Skog Servicesenter.


 

Viken Skogs avdelingsleder i Øst, Per Fladby er bekymret for jordbruket, spesielt Akershus og Østfold, og ser at tørken rammer mange jordbrukere hardt økonomisk. Skogen er for mange bønder en viktig tilleggsnæring og kapitalressurs, som kanskje kan hjelpe til i en vanskelig periode.

Tømmer til lokal industri

-Vår lokale industri i Akershus og Østfold har behov for tømmer, noe som gjenspeiler seg i svært gode tømmerpriser og stor etterspørsel, og det er for tiden gode driftsforhold. Mange steder kommer vi til i områder som normalt bare kan kjøres på frossen mark, sier Fladby.

Rotkjøp

-Viken Skog har fleksible oppgjørsformer for tømmer og ønsker spesielt å peke på de gunstige ordningene, som på fagspråk kalles rotkjøp. Skogeier oppgjør for tømmer ved kontraktsinngåelse, når man blir enige om hogsttidspunkt innenfor en fleksibel tidshorisont (inntil 18 mnd.). Viken Skog beregner ingen kostnader for skogeier, hverken renter eller andre etableringskostnader. Ønskes mer informasjon stiller vi oss gjerne til rådighet, sier Fladby.

Viken Skog har et lokalt veilednings- og innkjøpskorps gjennom lokale skogbruksledere. Vedkommende kan gi en vurdering av skogen til den enkelte skogeier, uansett størrelse på eiendommen og gi et overslag på volum, driftsmetoder, beregne ca.-netto på en tømmer-/tynningsdrift samt foreslå andre tiltak i skogen.

Kontakt din lokale skogbruksleder: http://www.viken.skog.no/kontakt-oss/ansatte/