Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skogs årsmøte 2021: Mer av verdiskapingen må tilbake til skogeieren

Gapet mellom tømmerpris og trelastpris var blant temaene som ble debattert på Viken Skogs årsmøte. – Økte tømmerpriser er noe vi skal jobbe hardt for i tiden fremover, sier styreleder Olav Breivik, som ble gjenvalgt for åttende gang.


Styreleder Olav Breivik og daglig leder Tor Henrik Kristiansen

VIL AT SKOGEIERNE SKAL FÅ MER: Styreleder Olav Breivik og daglig leder Tor Henrik Kristiansen understreket på årsmøtet at Viken Skog kontinuerlig jobber for økte tømmerpriser. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Olav Breivik fra Indre Østfold og omegn skogeierlag har vært styreleder i Viken Skog SA siden 2014. På onsdagens årsmøte ble han gjenvalgt, han takket for tilliten og gleder seg til fortsettelsen i arbeidet med å bygge Viken Skog til et sterkt skogsamvirke til beste for andelseierne.

– Det gjøres en fenomenal innsats i hele Viken Skog-systemet, og jeg ivrer etter å ta fatt på et nytt år. Vi har blitt en betydelig aktør i tremekanisk industri i løpet av det siste året, med Begna Bruk, oppkjøp av RingAlm og flere aksjer i Moelven Industrier. Dette er sagbruk som gjør det svært godt for tiden. Det er viktig at vi viser at vi har tro på skognæringen og at vi skogeiere bidrar med risikokapital. Vi skal være til stede i treforbrukende industri for å sikre avsetning på og konkurranse om tømmerstokken. Denne oppgaven er noe av det viktigste jeg vil jobbe videre med det neste året, sa Olav Breivik.

GJENVALGT: Olav Breivik sier han fortsatt har mye ugjort som styreleder i Viken Skog. Han gleder seg til å ta fatt på et nytt år. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Breivik fortalte også om store investeringer som skal øke kapasiteten ved Begna Bruk og RingAlm.

Trelastprisene til himmels

Trelastprisene, både i Norge og ute i verden, er på et rekordhøyt nivå om dagen. Trelastmarkedet har ikke opplevd tilsvarende siden Korea-boomen i 1951. Prisene i land som Storbritannia og USA er spesielt høye, og det påvirker også prisene her til lands. Flere av delegatene til årsmøtet var opptatt av at tømmerprisene må følge etter prisene på trelast.

– Vi jobber kontinuerlig med å sørge for at mer av verdien skal tilbake til skogeierne. Fordi trelastprisene har økt flere ganger i det siste halvåret, og nye prisøkninger kommer, har vi valgt å ha forhandle med korte prisperioder når det gjelder avtalene med sagbrukene, sa Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

MER UT: Tor Henrik Kristiansen opplyste på årsmøtet at Viken Skog kommer til å åpne flere kanaler for eksport gjennom Viken AT Market. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Tømmerprisen har steget siden nyttår, understreket Kristiansen.

– Men den skal videre opp slik at skogeierne oppnår en avkastning på skogen sin som gjør det attraktivt å drive et aktivt skogbruk 365 dager i året og muliggjør investering i nødvendig infrastruktur - som skogsbilvei. Men det er tilbud og etterspørsel som gjelder, og i det korte bildet har sagbrukene nok tømmer. Det gjør at vi ser at vi må åpne flere kanaler for eksport gjennom Viken AT Market, opplyste han.

God avkastning i et annerledes år

Regnskapet for 2020 viste et årsresultat for morselskapet Viken Skog SA på 33,3 millioner kroner, mot 44,0 millioner i 2019. For Viken Skog-konsernet endte årsresultatet på 162,4 millioner kroner, en økning på nesten 100 millioner kroner sammenlignet med 2019.

Les mer om årsregnskapet her.

De positive resultatene gjorde at styret kunne vedta et godt utbytte til andelseierne, nærmere bestemt 3 prosent på obligatorisk andelskapital og 3,5 prosent på tilleggskapital. Det er nær det maksimale av det samvirkeloven tillater.

Noen av delegatene mente at utbyttet burde vært høyere. I den forbindelse ble det foreslått å vurdere andre muligheter for å etterbetale andelseierne eller redusere utgiftene ved å være andelseier, for eksempel ved å kutte ut serviceavgiften for 2022 eller å fjerne trekket på to kroner per kubikkmeter for omsatt tømmer.

Tor Henrik Kristiansen understreket at trekket på to kroner per kubikkmeter går til medlemskapet i Norges Skogeierforbund.

– Og nær halvparten av serviceavgiften går til skogeierlagene og møte- og reiseutgifter for tillitsvalgte. De øvrige midlene går til administrative utgifter som regnskapsføring for skogeierlagene, kommunikasjon og næringspolitisk arbeid. Det er ikke bare å redusere eller fjerne serviceavgiften uten at det går ut over det arbeidet vi gjør, sa Kristiansen.

Årsmøtet vedtok styrets forslag om å holde serviceavgiften uendret, men ba styret komme tilbake med et forslag til eventuell etterbetaling på det ekstraordinære årsmøtet til høsten.

DinSkog i ny versjon

På årsmøtet ble det også diskutert flere andre saker som er viktige for skogeierne, blant annet frivillig vern, grunneierrettigheter og lanseringen av en ny og mer brukervennlig utgave av Viken Skogs digitale planleggingsverktøy for skogeiere – DinSkog.

– DinSkog kommer i en fornyet versjon med ny nettside 21. juni. I denne versjonen får skogeierne en god oversikt skogen sin, blant annet med tanke på volum, treslag og hvilket arbeid som skal gjøres i skogen i tiden fremover. Ulike kartlag gjør det mulig å vurdere ulike tiltak og muligheter, fortalte Svein Dypsund, avdelingsleder for strategisk planlegging i Viken Skog.

NY SKOGEIERAPP: 21. juni lanseres en ny og forbedret versjon av DinSkog.

Den digitale skogbruksplanen, som heter Skogeierapp, kommer på nett, nettbrett og telefon. Noe av det som er nytt er sporing med GPS, bedre oversikt, flere kartlag, konkrete forslag til tiltak ned på bestandsnivå, egne notater og offline funksjonalitet.

– Skogeierapp er utviklet etter at vi har gjennomført intervjuer med andelseiere i Viken Skog. Det er brukerne som har valgt hva som skal være prioriterte funksjonaliteter, kort oppsummert at det først og fremst skal være enkelt og oversiktlig, sa Dypsund.

DIGITALT: Årsmøtet i Viken Skog måtte også i år foregå digitalt på grunn av koronasituasjonen. Organisasjonssjef Olav Bjella (nærmest kamera) styrte presentasjon, mens kommunikasjonsrådgiver Egil Granum ledet den tekniske gjennomføringen. Styreleder Olav Breivik og varaordfører Mona Tønnesland Tholin i bakgrunnen. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

En del av det grønne skiftet

Også i år måtte Viken Skogs årsmøte skje digitalt på grunn av koronasituasjonen. Norges Skogeierforbunds nye styreleder, Heidi Hemstad, deltok med innlegg via Teams. Hun sa at skogbruket er en soloppgangsnæring og at vi er inne i en oppgangsperiode hun tror kommer til å vare lenge.

Lars Fredrik Stuve, som på årsmøtet ble valgt som nytt styremedlem i Viken Skog, takket for tilliten. Han trakk også frem viktigheten av å få stadig flere til å få øynene opp for at fremtiden må bygges på det grønne karbonet, det vil si skogen, til erstatning for det svarte karbonet, som ligger i oljen.

– Skogen er en svært viktig del av det grønne skiftet. Jeg skal gjøre det jeg kan i kampen for å kunne drive vår næringsvirksomhet og å få flere til å forstå at vi nødt til å få til en endring mot mer bruk av tre, sa Stuve fra Ringerike skogeierlag.

Kristoffer Røren, leder i Eiker skogeierlag, takket for den innsatsen Viken Skog har gjort i det siste for å sette dagsorden på grunneierretten, blant annet med tanke på bedre kvalitetssikring av artsregistreringer og informasjon om slike registreringer til skogeierne.

John Lilleborge fra Ytre Østfold skogeierlag tok opp spørsmålet om hvorvidt det må være nødvendig å være andelseier i Viken Skog for å være medlem i et skogeierlag med samarbeidsavtale med Viken Skog. Styreleder Olav Breivik pekte på at det har vært vurdert tidligere og at dette er regulert i vedtektene.

Flere var på valg

Olav Breivik (Indre Østfold og omegn) ble som nevnt valgt som ny styreleder. Stemmeavgivningen viste stort flertall for valgkomiteens innstilling. Lars Fredrik Stuve fra Ringerike ble valgt som nytt styremedlem. Det kom et benkeforslag om å gjenvelge Steinar Fretheim fra Søndre Land og Fluberg skogeierlag. Dette forslaget fikk ikke flertall, og falt.

Ellers ble Erland Lundby fra Hurdal skogeierlag gjenvalgt som nestleder. Verken han eller Kristine Nore fra Krødsherad–Modum skogeierlag var på valg som styremedlemmer, mens Ragnhild Hallenstvedt fra Midtre Vestfold skogeierlag ble gjenvalgt som styremedlem.

Lars Henrik Sundby (Østre Romerike), Katharina Kirkerød (Indre Østfold og omegn) og Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike) ble valgt som varamedlemmer (skogeiervalgte). Sundby og Kirkerød ble gjenvalgt på årsmøtet, mens Tangen Fretheim er nyvalgt varamedlem. Skogbrukslederne Nils Amund Krog og Pia C. Schøyen er ansattvalgte varamedlemmer.

Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) og Mona Tønnesland Tholin (Søndre Land og Fluberg) ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører til årsmøtet.

SIKKER AVVIKLING: Lars Sollie er ordfører i årsmøtet, mens Mona Tønnesland Tholin er varaordfører. Begge ble gjenvalgt. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Thrine-Lise Tryterud (Viken, tidl. Buskerud) gikk av som leder for valgkomiteen. Ny leder ble Hans Christian Endrerud (Innlandet, tidl. Oppland). Einar Høstbjør (Viken, tidl. Østfold) gikk også ut av valgkomiteen. De nye er Grete Sønsteby (Viken, tidl. Buskerud) og Thomas Riiser (Viken, tidl. Østfold).

Ernst & Young ble gjenvalgt som revisor.

Her er oversikten:

Styret:

 • Olav Breivik (Indre Østfold og omegn) – gjenvalgt som styreleder
 • Erland Lundby (Hurdal) – gjenvalgt som nestleder - ikke på valg som styremedlem
 • Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold) – gjenvalgt som styremedlem
 • Kristine Nore (Krødsherad-Modum) - ikke på valg
 • Lars Fredrik Stuve (Ringerike) – nyvalgt styremedlem
 • Hallgeir Thorsen – ansattvalgt - ikke på valg
 • Anders Wåla – ny som ansattvalgt

Varamedlemmer:

 • Lars Henrik Sundby (Østre Romerike) – gjenvalgt som 1. varamedlem
 • Katharina Kirkerød (Indre Østfold og omegn) – gjenvalgt som 2. varamedlem
 • Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike) – nyvalgt som 3. varamedlem.
 • Nils Amund Krog – nyvalgt som 1. ansattvalgt varamedlem
 • Pia C. Schøyen – nyvalgt som 2. ansattvalgt varamedlem

Valgkomiteen:

 • Hans Christian Endrerud (Innlandet, tid. Oppland) – nyvalgt leder
 • Ingvild Evju (Vestfold-Telemark, tidl. Vestfold) – ikke på valg
 • Helge Lindstad (Viken, tidl. Akershus) – ikke på valg
 • Grete Sønsteby (Viken, tidl. Buskerud) – nyvalgt medlem
 • Thomas Riiser (Viken, tidl. Østfold) – nyvalgt medlem
 • Andris Kvam (Innlandet, tidl. Oppland) – nyvalgt som varamedlem