Viken Skog utsetter årsmøterunden og årsmøtet

Viken Skog har torsdag 12. mars, i samråd med tillitsvalgte skogeiere, besluttet å utsette samtlige fastsatte andelseiermøter/årsmøter på grunn av utviklingen av coronasmitte og konkrete tiltak fra myndighetene. Årsmøtet i Viken Skog SA planlagt til 22.-23. april utsettes også.


Beslutningen ble tatt i samråd med lederne av skogeierlagene i forkant av de mer omfattende tiltakene som ble kunngjort av myndighetene torsdag kl. 14:00. Våre andelseiere/medlemmer i skogeierlagene er varslet om dette på SMS.

Forberedelser til årsmøtene vil fortsette som planlagt, med fortløpende publisering av årsberetning og øvrige sakspapirer på områdesidene. Fastsettelse av nye datoer vil bli gjort når situasjonen er avklart. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre noen av årsmøtene nettbasert. Vedtektene til Viken Skog SA sier at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av juni.