Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog tester ut skogsmaskiner med biodrivstoff

Skogsentreprenører er i gang med å gjennomføre prøvedrifter med avansert biodiesel som drivstoff. Viken Skogs datterselskap Struksnæs Skog AS har startet prøvekjøring på biodrivstoffet og erfaringene så langt er gode.


Bilde: Hogstentreprenør Dag Nydal kjører i disse dager sin Ponsse Bear på fornybart drivstoff.

I tillegg til Struksnæs Skog skal Krogsrud Sag AS og Biodrift AS gjennomføre tilsvarende prøvedrifter. Disse vil foregå over to perioder, med første periode i oktober/november og neste periode på vinterføre i februar 2019.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig er Energigården AS. Viken Skog, NIBIO, Norskog og MEF Skog er prosjektdeltakere sammen med Norsk Bioenergiforening og Eco-1.

Produkter fra skogen vil spille en viktig rolle i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Da næringen er grønn og fremtidsrettet er det interessant å vurdere hvilke muligheter som ligger til rette for at den kan bli enda grønnere.

Avansert skogbasert biodrivstoff

-Målet vil være å redusere bruken av fossil energi og ikke-fornybare materialer slik at netto klimautslipp fra skogsvirke nærmer seg null, sier Erik Eid Hohle, daglig leder i Energigården AS.

-For å tette igjen hullene produkter fra skogen har på veien frem til et 100% klimanøytralt sluttprodukt, skal utvalgte skogsdrifter benytte avansert skogbasert biodrivstoff. Ved å teste hos utvalgte skogs- og flisentreprenører skal resultatene avdekke tekniske, økonomiske og logistikkmessige forhold. I tillegg skal energi- og klimamessige virkninger beregnes. Dette materialet skal benyttes i neste fase av prosjektet hvor det skal utarbeides en «Manual for fossilfri skogsdrift og virkestransport», sier Hohle.

Garantert palmefritt

I prosjektet benyttes den nye typen HVO Biodiesel, også kalt 2.generasjons, avansert biodiesel.

-Denne leveransen er laget av brukt frityrolje, i vinterforsøkene i februar skal vi bruke tallolje (furuolje) basert biodiesel. Palmeoljebasert vil ikke bli brukt i det hele tatt. Vi betaler noen tiører ekstra pr. liter for å få den palmeoljefri. Biodieselen vi bruker koster akkurat nå 3-4 kr mer pr. liter enn fossil diesel. Vi forventer at politikerne gir biodiesel rammebetingelser som tetter igjen det gapet. Fossilfritt skogbruk og tømmer er målet, og veien fram tid trenger ikke bli lang, sier Hohle engasjert.

Ingen merkbar forskjell

Skogsentreprenør Dag Nydal i Struksnæs Skog kjenner ingen merkbar forskjell på Ponsse Bear maskinen med fossilt eller fornybart drivstoff.

Bilde: Her tanker Dag Nydal fornybart drivstoff på tanken.

-Nå har jeg kjørt på fornybart i et par uker her i Søndre Land og merker ingen store forskjeller hverken i ytelse eller drivstofforbruk. Vi ligger på drivstofforbruk på ca 17-20 liter i timen, og den eneste forskjellen jeg har merket er at det ikke lukter like mye eksos som til vanlig. Nå er det jo i utgangspunktet svært lite utslipp etter at vi fikk AD Blue, men om det skulle være noe som er forskjellig så er det vel lukten. Det er artig å delta i et sånt prosjekt. Vi jobber jo med en fornybar ressurs og det er så absolutt interessant å prøve ut for det er jo fremtiden. Dersom vi skal fortsette å kjøre på diesel må det til noen alternativer til det fossile. Det er jo utprøvd andre generasjon biodrivstoff på lastebiler en god stund nå og vi vet at det fungerer, men jeg er spesielt interessert i langtidseffekten av dette, sier Nydal.

Han får anerkjennende nikk i fra daglig leder i Struksnæs Skog, Lars Smedshammer.

-Det er klart det er viktig for oss å være med på utviklingen og vi synes det er interessant å få lov til å kunne teste ut fornybart drivstoff. Det blir spennende å se hva politikerne gjør for å tilrettelegge for et enda grønnere skogbruk, sier Smedshammer.

Prosjektet skal legge til rette for og vise eksempler på hvordan denne omleggingen kan gjennomføres i praksis. Samtidig skal det også beregnes foretaks- og samfunnsøkonomisk kost/nytte av tiltakene. Dette arbeidet vil vise næringen og storsamfunnet hvilke muligheter skog har til å bidra i en omstilling til fossilfri verdiskaping og en grønnere økonomi.

Bilde: Lassbæreren til Stian Tåje, Komatsu 895 går også på fornybart. Heller ikke han kan merke store forskjellen fra fossilt drivstoff.

Produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud mener det er viktig for en så stor aktør som Viken Skog å delta i gode miljøprosjekt.

 

-Vi i Viken Skog er opptatt av å være på hugget også når det gjelder miljøet og hvordan vi best mulig kan utvikle oss hele tiden, og glad for at vi kan delta med maskiner i dette prosjektet. Tilbakemeldingene fra entreprenørene så langt er jo gode, så det blir spennende å se på vinterdrift i februar, sier Askilsrud.