Viken Skog søker skogrådgiver

Vi søker deg som vil være med på rådgiving til skogeiere som ønsker utredning av frivillig vern av skog etter naturmangfoldlovens bestemmelser eller som møtes av samfunnets omdisponering av skogarealer.


"VI I VIKEN": Alle nyansatte blir godt tatt i mot i Viken Skog og vil gjennomgå et omfattende opplæringsprogram tilpasset jobben man skal inn i.

Vi søker deg som vil være med å bygge en verdikjede i verdensklasse! Skogen er en av løsningene på de globale bærekraft- og miljøproblemene, og skogbruk er en fremtidsrettet næring med innovasjon og potensial for utvikling av grønne produkter. Med nytenking, entusiasme og nærhet til skogen jobber vi målrettet for å utvikle en komplett, bærekraftig verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser.

Utdannelse/arbeidserfaring:

  • Mastergrad skogbruk, gjerne med fordypning innen økonomi/planlegging
  • Tilleggsutdanning og/eller brukerkompetanse innen GIS er en fordel
  • 5-10 års relevant arbeidserfaring

Arbeidsoppgaver og stillingen:

Du vil inngå i en gruppe rådgivere og rapportere til organisasjonssjef. Vi søker en utadvendt og analytisk rådgiver med noen års erfaring som kan jobbe selvstendig og ta ansvar for egen oppdragsmengde. Arbeidet medfører utstrakt grad av reisevirksomhet. Du skal ha både skogfaglig og økonomisk rådgiving til skogeiere, konsulenttjenester, feltarbeid med skogtaksering, møtevirksomhet og utredningsarbeid.

Tiltredelse etter avtale.

Ønskede egenskaper:

  • Resultatorientert, effektiv og med evne til å arbeide selvstendig med egen kundeportefølje
  • Gode IT-kunnskaper
  • Omgjengelig, gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og forsikringsordninger
  • Et omfattende opplæringsprogram tilpasset jobben som skal utføres

Sertifikat og disponering av egen bil er nødvendig. For nærmere informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med organisasjonssjef Olav Bjella (tlf. 900 89 247) eller seniorrådgiver Svein Ekanger (tlf. 906 21 240). Øvrige spørsmål kan rettes til personalsjef Inge Myrlund (tlf. 958 99 471).

Søknad med CV sendes inn her finn.no eller med e-post til Inge Myrlund. Merk "Rådgiver skog".

Om oss:

Viken Skog SA er et skogeiersamvirke med over 9000 andelseiere på Østlandet. Sammen representerer vi nærmere 8 millioner dekar skog, og gjennom Viken Skog-konsernet omsettes en tredjedel av alt tømmer i Norge. Vi er ca. 90 ansatte i morselskapet, ca. 250 ansatte totalt i konsernet og omsetter årlig for om lag 2,3 milliarder kroner. Viken Skog har også betydelig eierposisjoner i andre deler av verdikjeden. Hovedkontoret ligger i Hønefoss, med regionkontorer i Dokka, Gol, Askim, Nannestad, Kongsberg og Revetal.

Kontakt:

For nærmere informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med organisasjonssjef Olav Bjella, tlf. 900 89 247, e-post: obj@viken.skog.no eller seniorrådgiver Svein Ekanger, tlf. 906 21 240, e-post: se@viken.skog.no. Øvrige spørsmål kan rettes til personalsjef Inge Myrlund tlf. 958 99 471, e-post: imy@viken.skog.no. 

Søknad med CV via www.finn.no eller via e-post til Inge Myrlund, imy@viken.skog.no. Merk «Rådgiver skog».

Søknadsfrist: 4. september 2021