Viken Skog søker Kommunikasjonsrådgiver

Med nytenkning, entusiasme og nærhet til skogen jobber alle i Viken Skog målrettet får å utvikle en komplett, bærekraftig verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser. Selskapet har høye ambisjoner innenfor kommunikasjon med en strategi for hvordan man skal benytte kommunikasjon gjennom ulike kanaler for å bidra til at selskapet når sine mål. Kommunikasjonsrådgiveren inngår i et team i avdeling for Kommunikasjon, Organisasjon og Marked og får hovedansvaret for innholdsproduksjon, publisering og rådgivning overfor ledelsen innenfor kommunikasjon.


Hva kan vi tilby deg?

Vi har et hyggelig, spennende og uformelt arbeidsmiljø. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø, få utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Viken Skog er i vekst og utvikling og opererer i en bærekraftig bransje av stor betydning for det grønne skiftet. Vi har felles kantine i et moderne kontorbygg på Hvervenmoen i Hønefoss. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Kreativt og journalistfaglig ansvar for planlegging og oppfølging av engasjerende innhold med høy kvalitet til selskapets kommunikasjonskanaler for å nå kommunikasjonsmålene
 • Tekst- bilde- og videoproduksjon for nyhetsbrev, Viken Nytt og SoMe
 • Bistå og være rådgiver for ledelsen ifm media og kommunikasjon.
 • Drift- og utvikling av selskapets kommunikasjon på hjemmesiden, Facebook og andre kanaler
 • Produksjon av årsmeldinger og andre publikasjoner
 • Håndtere henvendelser og intervjuforespørsler fra media.
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av selskapets arrangementskonsepter
 • Bistå ledelsen og andre med internkommunikasjon og publisering på infoskjermer, intranett og andre kanaler

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning (erfaringsbakgrunn kan kompensere for utdannelse)
 • Relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid 
 • Gode digitale ferdigheter inkl.bruk av sosiale medier
 • Erfaring med ulike former for medieproduksjon
 • Erfaring med differensiert kommunikasjon ift ulike målgrupper
 • Kommersielt tankesett og resultatorientert
 • Språksikker

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons-, formulerings- og fremstillingsevner
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner – relasjonsbygger
 • Effektiv 
 • Kreativ og nytenkende
 • Selvstendig
 • Uredd og fremoverlent

Er du den vi leter etter?


Spørsmål rettes til Glenn G. Hovde i TEMP-TEAM AS Hønefoss på tlf. 982 44 777. Alle henvendelser behandles konfidensielt også overfor oppdragsgiver hvis ønskelig. Du kan og kontakte Personalsjef Inge Myrlund på tlf. 958 99 471 eller Organisasjonssjef Olav Bjella på tlf. 900 89 247 om du ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist er 30.09.2020