Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog skal taksere mer enn 900 skogeiendommer i Follo og Enebakk

Viken Skog vant oppdraget med å taksere skogen til 913 skogeiere i Enebakk og de fem kommunene som utgjør regionen Follo. – Vi gleder oss til å gjennomføre dette store oppdraget, sier Svein Dypsund i Viken Skog.


Dronefoto av skog

SKOGTAKSERING: Flybilder skal brukes i forbindelse med takseringen. Dette illustrasjonsbildet er tatt med drone. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

I konkurranse med andre tilbydere gikk Viken Skog seirende ut av anbudet om å taksere et om lag 400 kvadratkilometer stort område i Enebakk og de fem Follo-kommunene: Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Viken Skog har nylig taksert eller er i ferd med å gjøre ferdig skogtakster for Mathiesen Eidsvold Værk og skogeiere i Flesberg og Sigdal og Modum, Lier, Røyken og Hurum.

− Både pris og teknologiske løsninger spiller inn i en slik anbudsrunde. Vi har gjort en målrettet jobb med å kombinere teknologi og å nyttiggjøre oss av erfaringer med de takseringsoppdragene vi har gjort tidligere. Laserskanning med fly sammen med flyfoto gjør at vi kan lage gode og svært detaljerte kartlag, sier Svein Dypsund, som er avdelingsleder for strategisk planlegging i Viken Skog.

STRATEGISK PLANLEGGER: Svein Dypsund har jobbet i Viken Skog i over 20 år.

Informasjon om alle hogstklasser

Fotografering og laserskanning med fly er allerede gjort. Nå starter arbeidet med å avtale mer detaljert hva som skal være med av informasjon i takseringen som legger grunnlag for at skogeierne får nye skogbruksplaner med bestandsoppdateringer. I noen områder blir det første gang det blir laget digitale skogbruksplaner.

Takseringen skal naturligvis også inkludere det som det er krav om fra myndighetenes side, for eksempel miljøinformasjon og kulturminner. Revidering av miljøregistreringer i skog (MiS), det vil si viktige nøkkelbiotoper i skogen, er en del av prosjektet.

Svein Dypsund understreker at vi prøver å utnytte teknologien så langt det er mulig.

– Vi har stor tro på fjernmåling fra lufta med laserdata. Denne teknologien gjør det mulig å få detaljrik informasjon om alle hogstklasser, og vi får dessuten informasjon om den yngste skogen ned til sju−åtte års alder på trærne, forteller han.

Terratec, som organiserer flygninger med kamera- og laserutstyr i flere land, står for øvrig for den flybårne fangsten av geodata.

Fra oven og fra siden

Takseringen skal gjennomføres i 2022, med leveranse året etter. En del av arbeidet består i å gjennomføre feltarbeid på utvalgte steder, mens en stor del av jobben er å analysere og modellere de mange skogbestandene. Skogen tar veien inn i den digitale verdenen gjennom overflatemodeller og høyoppløselige bakkemodeller. I den sistnevnte ser man skogen fra bakken, fra 0 til 40 meter opp. I overflatemodellene får man skoginformasjon i kartruter som tilsvarer 250 kvadratmeter, omtrent 16x16 meter, altså en stor målestokk med mye detaljer.

FOLLO + ENEBAKK: Dette oversiktskartet viser de seks kommunene der skogsområdene nå skal takseres. Kommunene utgjorde tidligere den sørlige delen av Akershus, som ble en del av Viken fylke fra 1. januar 2020.

– I kartene får man blant annet informasjon om vekstforhold, bestandsinndeling, høyden på trærne og treslag. Vi jobber nå med maskinlæring med tanke på treslag, det vil si at vi lærer datamaskinene å kjenne igjen hvilken tresort som er i kartene vi lager, forteller Dypsund.

Kartene blir tilgjengelige i Viken Skogs digitale løsning, DinSkog.no, skogeiernes skogbruksplan på nett. Den blir stadig oppgradert etter hvert som utviklingen går fremover. I den nyeste versjonen kom det blant annet inn flybilder fra hele Norge, samt forenklet søkefunksjon og muligheten til å se høydekoter og å legge inn bokmerker. Det siste er fint dersom man ønsker å finne raskt tilbake til et område av skogen når man ikke har mobildekning. Alt fungerer i frakoplet modus (offline).

– Nå før jul kommer DinSkog i ny versjon med enda flere forbedringer, legger Svein Dypsund til.