Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog skal taksere Mathiesen Eidsvold Værks skog

Mathiesen Eidsvold Værk driver skogbruk og eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357.000 dekar stor eiendom. Nå skal Viken Skog hjelpe bedriften med å taksere skogen og utvikle verktøyet de bruker i skogbruksplanleggingen.


Dronefoto av granskog

SKOGTAKSERING: For sjuende gang siden 1940-tallet skal Mathiesen Eidsvold Værk få skogen taksert. Denne gangen skal Viken Skog utføre takseringen. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Av Bjørn H. Pettersen

Mathiesen Eidsvold Værks eiendom ligger i kommunene Hurdal, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker i Viken fylke, i tillegg til Gran og Østre Toten i Innlandet. Det er altså snakk om et stort, sammenhengende område. Og det aller meste er skog.

– Vi har i underkant av 300.000 dekar med produktiv skog. Inkludert tynning selger vi nå cirka 75 000 kubikkmeter med tømmer i året. Tilveksten ligger på rundt 150.000 kubikkmeter. Nå skal vi taksere hele skogen på nytt og oppgradere bestands- og bonitetsvurderingen. Viken Skog hadde det beste svaret på oppgaven vi ønsker å løse, og vi er spente på resultatet av den jobben som nå er i gang, forteller Øystein Løvli, skogsjef i Mathiesen Eidsvold Værk (MEV).

SKOGSJEF: Øysten Løvli leder arbeidet med å drifte de store skogområdene til Mathiesen Eidsvold Værk. Foto: Privat

Laserskanning og prøveflater

Sist gang MEV fikk skogen taksert var i 2007. Løvli vet at mange bestander har gått fra hogstklasse to til hogstklasse tre – med andre ord moden for tynning.

– Vi antar at det er et stort behov for tynning mange steder, men vi trenger en korrigert oversikt. I tillegg trenger vi naturligvis oppdatert informasjon om den hogstmodne skogen. For en skogeiendom som lever av tømmerhogst er det svært viktig med god oversikt over skogressursen. Det gir oss et beslutningsgrunnlag for den årlige avvirkningen. Vi har data langt tilbake i tid. Dette blir den sjuende taksten siden andre verdenskrig, så det blir interessant å sammenligne med det som kommer frem i takseringen Viken Skog nå skal gjennomføre for oss, sier Løvli.

Arbeidet har startet, med forberedelser av takstgrunnlaget hvor Viken og MEV sammen sikrer at alle arealer og gårds- og bruksnummer kommer med og at annet datagrunnlag blir overført til Viken og tilrettelagt for takstarbeidet. I sommer skal skogen måles fra luften, det vil si laserskanning med fly. I tillegg skal alle trærne i mange prøveflater måles så nøyaktig som mulig av Vikens takstmannskap.

– Når vi sammenstiller laserskanningen med det vi måler i prøveflatene, får vi en svært god kartlegging av skogen. Vi kan fastslå bonitet, hvor høye trærne er, finne ut hvor det må gjennomføres ungskogpleie og så videre. Vi gleder oss til å gjøre denne jobben for Mathiesen Eidsvold Værk, fastslår Svein Dypsund, avdelingsleder for strategisk planlegging i Viken Skog.

SKAL TAKSERE: Svein Dypsund er ansvarlig for takseringen som nå skal gjøres. Foto: Viken Skog

Kobler sammen en digital verdikjede

Noe av MEVs eiendom er bygninger, anlegg og utviklingsprosjekter for boliger og næringsvirksomhet. I tillegg kommer en del vernet skog og hele 350 kilometer med skogsbilveier.

Bedriften ble etablert så tidlig som 1671 – for 350 år siden i år. Mathiesen Eidsvold Værk er dermed en av de aller eldste bedriftene i Norge. Men MEV tenker mer fremover enn bakover.

350 ÅR: Mathiesen Eidsvold Værk ble etablert for så lenge siden som i 1671. Illustrasjon: Mathiesen Eidsvold Værk

– Vi har mye historie, det er ingen tvil om det. I det daglige handler det imidlertid om å utvikle oss videre, blant annet for å være bedre rustet mot klimaendringer. Den digitale verdikjeden er viktig for oss, og den bidrar til at vi kan ha et effektivt og godt planlagt skogbruk. Digitale registreringer fra skogsmaskinene og lassbærerne gjør at vi kan følge med på driften, omtrent minutt for minutt. Når vi kobler dette sammen med ny skogtaksering og videreutvikling av de digitale verktøyene, får vi mer presise registreringer. Dette er sentralt for planleggingen og gjennomføringen av vår skogsdrift – hogst, planting og ungskogpleie, forklarer Øystein Løvli.