Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Benytter forkjøpsrett: Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA

Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.


Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til Kommunal Landspensjonskasse. Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer ca. 290 millioner kroner og øker dermed sin eierandel i Moelven Industrier til om lag 33%.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier at dette er en viktig investering for skogeierne:
-Viken Skog har lenge ønsket å bli en større eier i Moelven Industrier. Det viktigste for oss med denne investeringen er å sikre at våre andelseiere kan ta større del i verdiskapingen til Moelven i årene fremover. Moelven Industrier er et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia, og er godt posisjonert for å sikre en god utnyttelse av tømmer som råstoff i et marked i vekst, sier Breivik.

Viken Skog ønsker å bidra til at skogeierne får del i verdiene som ligger i Moelven Industrier, uttaler styreleder i Viken Skog  (Foto: Viken Skog)

Sammen finne løsninger som sikrer en fremtidsrettet eierstruktur:
-Viken Skog ønsker å bidra til at skogeierne får del i verdiene som ligger i Moelven Industrier. Vi er sikre på at vi skal få til en god løsning sammen med Glommen Mjøsen Skog som sikrer en fremtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier med finansielle muskler for vekst og utvikling, avslutter Breivik.

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Styreleder Olav Breivik, tlf. 900 96 445
  • Daglig leder Tor Henrik Kristiansen,  tlf. 911 48 820
  • Organisasjonssjef (presseansvarlig) Olav Bjella, tlf. 900 89 247, e-post obj@viken.skog.no

Viken Skog
Viken Skog SA er et skogeiersamvirke eid av cirka 9 200 skogeiere på Østlandet.Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontor. Det er 90 ansatte i morselskapetog ca. 250 ansatte i konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer i hele verdikjeden fra stubbe til industri. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftigverdikjede basert på skogens ressurser. Konsernet hadde i 2019 en årsomsetning på NOK 2,45 milliarder.