Viken Skog- på lag med lokalsamfunnet

Nylig hjalp Viken Skog og Struksnæs Skog til med hogst og bredding av skiløyper i Søndre Land. -For oss i Viken Skog er det viktig å spille på lag med både kommune og lokalsamfunnet, sier skogbruksleder i Viken Skog, Terje Roen.


Arbeidet med å oppgradere stamløypenettet er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Søndre Land idrettslag ski og de hadde et prekært behov for hogst langs løypenettet. Bestyrer i kommuneskogen, Annette Sand kontaktet Viken Skog for bistand da hun visste de jobbet i området.

Skogbruksleder Roen var ikke i tvil om at ville bidra.

-Vi i Viken liker å være på lag med lokalsamfunnet og gjøre vårt ytterste for at alle skal kunne ha glede av skogen. Da Annette Sand kontaktet oss for å høre om vi kunne være behjelpelige med å utvide løypetraseen ved Skihytta på Trevatnet ved Øståsen på ca 2-3 km, så hadde vi en pågående drift akkurat i det området, sier Roen.

-Vi samarbeider med Struksnæs Skog og jeg og skogsentreprenør Dag Nydal ble enige om at det ikke var noe problem om å hjelpe til når vi allikevel var i teigen Det bla tatt meget godt i mot fra både kommunen og idrettslaget. Sammen er vi sterke vet du. Også har vi i Viken Skog noen verdier jeg synes det er fint å etterleve; Nytenking, Entusiasme og Nærhet,smiler den sympatiske skogbrukslederen i Søndre Land og Fluberg, Terje Roen.

På Søndre Land og kommunes hjemmeside takker de for hjelpen;

-Vi takker Struksnæs Skog og Viken skog for å ta med seg dette arbeidet nå som de var i området.

Hogstentreprenør Dag Nydal i Struksnæs Skog AS synes også det var godt å kunne bidra. Tømmeret er allerede kjørt inn til bilvei slik at løypene allerede trolig kan benyttes nå i helgen om de får kjørt løyper, sier Nydal.