Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog-konsernet økte konkurransekraften i 2018

Det har aldri før vært avvirket så mye i Viken Skog som i 2018. Det ble innmålt 2,4 millioner kubikk tømmer. Det gir Viken Skog en markedsandel på 21,7% og en økning på 0,7% som er den største økningen blant tømmeraktørene i Norge. Også økonomien i selskapet er sunn og optimismen i skognæringen er større enn på mange år.


I Viken Skog-konsernet ble det til sammen avvirket 3,3 millioner kubikk i fjor (SB Skog 900 000 kbm) og det ble plantet 10 millioner planter. Sammen med SB Skog har Viken Skog-konsernet 30% markedsandel.

Økonomisjef i Viken Skog, Mette Toft Bjørgen er godt fornøyd med utviklingen i selskapet det siste året.

-Viken Skog er i ferd med å levere et sterkt årsresultat for 2018. I et godt marked for tømmer, leverer Viken Skog en omsetningsvekst pr. november målt mot samme periode i 2017 på rundt 13%. Veksten er drevet av en økning i tømmervolumet på 5% som gir et rekordvolum på 2,4 millioner kbm for 2018. Tømmerkontraheringen ligger enda høyere i 2018, slik at det ligger til rette for ytterligere vekst i 2019. Omsetningsveksten er også et resultat av økte virkespriser i 2018, spesielt på massevirke, og en fortsatt økning i aktiviteten på skogkultur. Plantevolumet i 2018 vil igjen sette nye rekorder, med et plantesalg på 7,8 millioner planter, opp fra 7,4 året før. Varekostnadene øker 15% mot samme periode i 2017, og betyr økte kostnader relatert til tømmerkjøp og hogsttjenester. Viken Skog jobber for å etablere en verdikjede i verdensklasse, da er det også gledelig å melde at for andre året på rad opplever vi en betydelig reduksjon i transportavstander i 2018, sier Bjørgen.

Viken Skog har et sterkt fokus på kostnadsforbedringer for å være konkurransedyktige i tømmermarkedet.

-Smart bruk av teknologi samt god arbeidsmetodikk skal legge til rette for vekst i virksomheten uten tilsvarende vekst i kostnadsnivået. Lønn og andre driftskostnader øker per november 2018 med 2% mot samme periode i 2017. Dette er en reell nedgang målt mot en konsumprisindeks på over 3%. Driftsresultatet pr. november ligger i overkant av 30 mnok, som er noe svakere enn 2017 grunnet en lavere tømmermargin i 2018, sier økonomisjefen.

Finansresultatet pr. november 2018 ligger over 20 mnok. Dette er i hovedsak grunnet økt utbytte fra Moelven på 10,5 mnok.

-Pr. november har Viken Skog et resultat på 53 mnok. Resultatet er bedre enn årsresultatet i 2017 som endte på 50,5 mnok, og det gir nok en bekreftelse på at Viken Skog står styrket i arbeidet med å skaffe andelseiere i Viken Skog økt konkurransekraft, sier Bjørgen.