Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog øker tynningskapasiteten

I Østfold har nå Viken Skog økt tynningskapasiteten med tilsammen 4 lag. -Vi er et godt stykke på vei, men vi jobber nå med å øke kapasiteten så vi kan ha et reelt tynningstilbud i hele Viken Skogs geografi, sier skogsjef Nord/Vest Lars Kr. Haug.


Målet med tynning er å øke verdien på fremtidsbestandet gjennom bedre kvalitet og større dimensjoner på de gjenstående trærne. Det oppnår man ved å ta vekk en del av de mindre trærne (lavtynning) og dermed få bedre vekst på de gjenstående. Da kanaliseres produksjonen over på de trærne som skal utgjøre bestandet ved slutthogst. Middeldimensjonen i det tynnede bestandet kontra et utynnet bestand, slik at det blir høyere tømmerpris og lavere driftskostnad ved slutt­avvirkning. Til sammen gir det bedre økonomi ved slutthogst. I tillegg gir tynningsinngrepet i seg selv en inntekt.

Viken Skog har nå 4 tynningslag i Østfold:

  • RB Skogsdrift AS
  • Oddgeir Mikkelrud
  • Fageraas Skogsdrift AS
  • Enebakk Maskinstasjon

 

Kvalitetsskog

Skogsentreprenør Bror Skansen (45) i Fageraas Skogsdrift AS jobber for tiden på en stor tynningsdrift i Aremark og kjører en John Deere 1170G.

-Det som er viktig med tynning er at det er forhåndsryddet først og gjerne 1 år før tynningsmaskinen iverksetter. Kvaliteten på jobben en utfører som entreprenør når en tynner har mye å si. Jeg synes det er veldig moro å tynne! I Vestfold hvor jeg har operert mye så er det ikke noen kultur for tynning, mens her i Østfold som jeg holder på nå er holdningen en helt annen, som sikkert er preget av det svenske skogbruket. Jeg liker å tynne fordi det blir pent og jeg liker å være med å lage kvalitetsskog, sier Bror Skansen som er opptatt av å ha aktive skogeiere i dette landet.

-Planting og ungskogpleie er viktig. Jo mer tid du bruker på skogen din, -jo mer får du tilbake. Det er viktig å være bevisst på egen skog, og har du ikke kompetanse så anbefaler jeg å kontakte Viken Skog som kan bistå deg med alt innenfor skogsdrift. Bruk også skogfondet ditt aktivt som skogeier og ha det med i beregningen når du planlegger tynning. Det vil uansett lønne seg, skogfond er genialt, sier Skansen.

Bilde: Produksjonsplanlegger i Viken Skog Thore Stenrød og skogsentreprenør Bror Skansen.

En livsstil

Bror Skansen er fra Lierfoss i Aurskog-Høland. Han gikk ut av daværende Statens Skogskole i 1992 og har jobbet i skogen siden da, med unntak av noen små avbrekk med anleggsmaskiner.

-Dette er en livsstil. Dette er ikke bare en jobb. Jeg trives så godt med det jeg gjør. Det å reise ut i skogen om morningen i stedet for å sette seg inn i en håpløs kø inn til byen er nærmest som å kjøre på en ferie. Helt ærlig, -jeg gleder meg til jobb hver eneste dag! Det er morsomt å jobbe i Fageraas Skogsdrift for det satses på den høyteknologiske utviklingen. Vi har et veldig godt samarbeid med Viken Skog og produksjonsplanlegger Thore Stenrød og skogbruksleder Jon Martin Bergum som sørger for å holde maskinene i gang. For oss entreprenører er det helt essensielt med forutsigbarhet, sier Skansen.

 

Forhåndsrydding nesten er forutsetning

Thore Stenrød jobber som produksjonsplanlegger i Østfold i Viken Skog.

-Jeg vil faktisk si at forhåndsrydding nesten er en forutsetning for å tynne. Det er en god planleggingsjobb som må gjøres og det optimale er jo å forhåndsrydde 2-3 år før tynning. Målet med tynning er jo at vi lager en pakke til alle i hele verdikjeden hvor kvaliteten er bra og alle tjener penger på det. Nå er rammebetingelsene heldigvis endret så skogsentreprenørene tør å satse på dette og gjøre nødvendige investeringer. Viken Skog leverer tømmeret til den lokale skogsindustrien i Østfold  som Borregaard og Saugbrugs etterspør. Jeg håper flere skogeiere nå benytter seg av tynningstilbudet. Det er viktig å planlegge forhåndsrydding så jeg anbefaler å ta kontakt med lokal skogbruksleder og få til en befaring. En forhåndsrydding gir et bedre overblikk i skogen og en bedre økonomi i driften, sier Stenrød.

 

Benytt skogfond

Skogeier Jan Ove Fremmegaard har jobbet som regnskapsfører og rådgiver innenfor skogøkonomi og eierskifte i alle år. Det er hans skog i Aremark det tynnes i nå, -eller rettere sagt sønnen Esten Fremmegaard som nå har overtatt.

Bilde: Jan Ove Fremmegaard. Foto: Norsk Landbruk.

-Vi tynner for å oppnå riktig dimensjon og vi er avhengige av å få riktig kvalitet. Nå er det også veldig lønnsomt å tynne. Det gror jo så fort nå, så man bør tynne i tide. Grana bør jo tynnes når den er 8-10 meter høy, og det bør tynnes mens det gror godt. Vi benytter oss selvsagt av skogfond ved forhåndsrydding før tynning. Det å bruke skogfondet aktivt er klokt. Sett av ekstra midler til skogfond. Gevinsten er reduserte kostnader og spart skatt. Bruk det på vedlikehold av skogsbilvei og bruk det på skogkultur. Det er også lurt å benytte det ifm. suppleringsplanting. Det er om å gjøre utnytte arealet godt, sier Fremmegaard.

Tynning, -et aktuelt tiltak

-Det er et stort behov for massevirke i industrien, og gjerne virke fra tynning. Det gir gode tømmerpriser, og gjør tynning til et veldig aktuelt tiltak. Viken Skog jobber med å få plass flere avtaler om etablering av nye tynningslag slik at vi kan møte etterspørselen, sier skogsjef Nord/Vest i Viken Skog Lars Kr.Haug.

Ta kontakt med skogbrukslederen din for å vurdere muligheter eller gjøre avtaler om tynning! Se her