Viken Skog og entreprenører tar ansvar - Det er knusktørt i skogen

Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko, Viken Skog og entreprenørene er hele tiden i forkant og tar nødvendige forhåndsregler. Det er iverksatt en rekke tiltak og en tett dialog med brannvesenet.


 

Det gjøres en risikovurdering før alle nye skogsdrifter blir iverksatt, og nylig har 150 entreprenører gjennomført skogbrannkurs i samarbeid med Viken Skog og Skogbrand Forsikring.

Skogbrann har vært et hett tema i forbindelse med den varme forsommeren. Viken Skog har hatt høy fokus på forebygging og vært i hyppig kontakt med entreprenører og brannvesen.

Bilde: Stein Strøm i brannvesenet holder kurs for entreprenører.

I juni har Viken Skog arrangert tre skogbrannkurs for entreprenører i «Viken-land», sponset av Viken Skog for samarbeidende entreprenører.

Kurset inneholdt skogbrannteori, ansvarsforhold, faktorer som påvirker utviklingen av en skogbrann, tiltak når det brenner, slokkemetoder og etterslokking er noen av temaene kurset berører. 

Produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud har mildt sagt hatt det hett rundt seg  i mai og slutten av juni, men er meget godt fornøyd med at alle har samarbeidet så godt om brannsikkerheten.

Ros til skogsentreprenørene

-Man må være skjerpet og ha fokus, og takket være at alle som jobber ute i skogen er ansvarsbevisste har vi kun hatt ett tilfelle hvor det har blitt branntilløp av skogsmaskin. Den ble raskt slukket av snarrådig entreprenør og brannmenn raskt på stedet. Entreprenørene har virkelig hatt fokus, og viser at de virkelig tar ansvar, sier Askilsrud.

Heve kompetansen for å unngå skogbrann

Det er viktig for Viken Skog å gjøre nødvendige grep for å holde hjulene i gang.

-Målet med brannkurset er å heve kompetansen slik at vi kan unngå skogbrann ved arbeid i skogen. Tilbakemeldingene vi har fått i fra brannvesenet har vært meget gode, og vi har fått ros for at vi har tatt ansvar og hatt fullt fokus på brannsikkerhet.

Vi var daglig i dialog og hadde flere møter med brannetaten i hele mai og nå i slutten av juni. Det setter vi stor pris på, for det er viktig at vi får delta i diskusjonene med brannvesenet slik at vi kan holde driften i gang. Det har stor betydning for hele verdikjeden, og jeg må virkelig rose alle som  jobber  i skogen nå under den utfordrende perioden og det fine samarbeidet vi har.

Selv om risikoen for skogbrannfare nå er noe redusert i våre områder, må vi løpende vurdere situasjonen. Det meldt varmt vær i hele juli og vi må fortsette å være fokuserte og på hugget, sier produksjonssjef Askilsrud. Følg med på skogbrannindeksen her: http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html