Viken Skog med nye rekorder i 2019

Viken Skog-konsernet økte omsetningen med 4% til 2,45 mrd. kroner og leverte et positivt driftsresultat på 32,4 mill. kroner og et finansresultat på 36,6 mill. kroner i 2019. Årsresultatet endte på 64,3 mill. kroner. Konsernet omsatte 3,4 mill. kubikkmeter som ga en markedsandel på rundt 30% i Norge.


Les Årsmelding Viken Skog SA 2019 her NB! Må bruke Google Chrome eller Firefox nettleser

Last ned pdf Årsmelding Viken Skog SA 2019 her

Morselskapet Viken Skog SA omsatte for 1,703 mrd. kroner som er en økning på 4% mot 2018. Driftsresultatet for året ble 5,9 millioner kroner mot på 41,3 mill. kroner i 2018. Reduksjonen i resultatet skyldes i hovedsak tap på lange leveransekontrakter av tømmer. Disse blir avsluttet i 2020. Viken Skog oppnådde et finansresultat på 36,6 mill. kroner for konsernet og 39,5 millioner for morselskapet. Det positive finansresultatet skyldes i hovedsak utbytte fra Moeleven Industrier. Det har også vært utbetalt utbytter fra Begna Bruk, Viken AT Market og SB Skog. Konsernet endte med et årsresultat på 64,3 millioner kroner mot 74,0 millioner i 2018. Årsresultatet på 44,0 mill. kroner i morselskapet gir grunnlag for at styret anbefaler et utbytte på 3% på kapitalen til andelseierne. I tillegg er det gjennom året utbetalt 25,0 mill. kroner i andelseiertillegg.

Bilde: Styreleder i Viken Skog Olav Breivik er fornøyd med innsatsen til ansatte, entreprenører,
transportører, kunder, forvaltningen, tillitsvalgte, styret og ikke minst andelseierne for støtte og flott innsats gjennom året.-Et aktivt skogbruk er det beste vi skogeiere kan bidra med i klimakampen.Vi i Viken Skog fortsetter å utvikle selskapet for å stå bedre rustet  nå som endringene i våre rammebetingelser skjer fortere enn noen gang, sier Breivik.

Tømmermarkedet nådde toppen i 2018. Fjoråret var preget av billeangrepene i Europa samt et konjunkturskifte i verdensmarkedet og dertil synkende priser. Skognæringen i Europa har stått ovenfor den største barkbillekatastrofen noensinne med over 180 000 hektar ødelagt skog. Til tross for konjunkturskiftet i 2019 har skogbruket sjelden opplevd en så langvarig oppgangstid der all skogsindustri opplevde høy etterspørsel samtidig. Det er utviklingstrekk som tyder på det kommer et globalt etterspørselsskifte etter skogbaserte produkter, blant annet som følge av at det er langt flere mennesker i verden i dag enn hva vi var for 10 og 20 år siden, og at det vokser hele tiden frem nye anvendelsesområder og produkter basert på trevirke.

Økt aktivitet på skogkultur er viktig for et langsiktig og lønnsomt skogbruk. Konsernet har i 2019 satt ut mer enn 12,5 millioner planter som er en dobling av planteaktiviteten de siste fem årene. Høyere avvirkning og spesialisering av skogkulturtjenestene har gitt resultater. Aktiviteten på ungskogpleie er økende og dette året fikk mer enn 52 000 dekar nødvendig behandling.

 

Datterselskapene leverer også gode resultater. SB Skog oppnådde et årsresultat på 6,1 mill. kroner og en omsetningsvekst på 8% i 2019. Viken AT Market økte omsetningen med 28% til 498 mill. kroner og leverte et årsresultat på 1,9 mill. kroner. Selskapet håndterte i 2019 all eksport for Vestskog SA, som nå er fusjonert med AT Skog SA. Viken Logistikk AS fikk et årsresultat på 0,8 mill. kroner og en omsetningsvekst på 27% i 2019. Selskapet fikk Borregaard ASA som ny kunde i 2019.

Bilde: Økonomisjef Vibeke Tronrud Teslo-Andersen

Stor innsats i hverdagen

-Vi i Viken Skog bidrar til et aktivt skogbruk der stor innsats i hverdagen over flere år gir resultater. Til tross for flere fusjoner i skogsamvirket, større konkurranse om tømmerstokken og barkebilleangrep i Europa setter Viken Skog rekorder på avvirkning og planting i 2019. I tillegg er den økte aktiviteten på ungskogpleie med på å sikre fremtidsskogen. Disse resultatene muliggjøres kun gjennom et tett og godt samarbeid mellom andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere hver dag, hele året og hvert år, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.