Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skog blir medlem i Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielle og, bærekraftige byggeløsninger i tre. Nå har Viken Skog også valgt å bli med i klyngen.


 

Næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri

NWCs visjon er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri. I klyngens fremtidsbilde har NWC en ledende posisjon i markedet for klimavennlige bygg- og boligløsninger i Skandinavia og leverer produkter av høy verdi i det internasjonale markedet.

Dette harmonerer godt med Viken Skogs visjon om å utvikle en verdikjede i verdensklasse.

Et viktig medlemskap

NWC er åpen for virksomheter som er etablert i Norge, og leverer kunnskap, produkter eller tjenester som er relatert til klyngens formål, og som ønsker å bidra til å nå klyngens overordnede mål ved å delta aktivt i klyngens faglige fora.

Styremedlem i Viken Skog, Kristine Nore, som også jobber som faggruppeleder for Kompetanse & Fremtidens byggeløsninger i NWC, er begeistret for at samarbeidet har kommet på plass og at Viken Skog nå er en del av klyngesamarbeidet:

-Viken Skog kan bidra gjennom deltakelse i relevante faggrupper, og komme med innspill som bidrar til å løfte Skog-Norge i felleskap, sier Nore. 

-I tillegg har Viken Skog over tid jobbet med å etablere et forprosjekt kalt «Innovasjonssenter for biomasse», som vi sammen med de største industriaktørene, akademia og alle skogeiersamvirkene nå ønsker å kjøre sammen med Norwegian Wood Cluster, sier Nore.

VERDIKJEDE I VERDENSKLASSE: Kristine Nore peker på Viken Skogs visjon om å utvikle en verdikjede i verdensklasse. Noe som underbygger medlemskapet i NWC (Foto: Viken Skog).

Klyngeleder i NWC, Knut Skinnes, er godt fornøyd med at Viken Skog nå har blitt medlem: 

-Viken Skog er en bedrift som jeg som klyngeleder anser å være godt innenfor, og vil kunne være en positiv bidragsyter til det vi arbeider for å skape, uttaler Skinnes.

Felles interesser og et sterkere samarbeid

-Med det råstoffgrunnlaget vi har i Norge bør det tilrettelegges for innenlands industri for alle fraksjoner. Skog- og treindustri er sirkulær både i det korte kretsløpet som inkluderer fotosyntesen, og vi må bli bedre på ytterligere ombruk av våre produkter før energigjenvinningen i siste ledd, sier Nore. 

- Medlemskapet er et steg i retning av å finne ut hvor skog- og treindustrien skal gå i felleskap. Det er hensiktsmessig å stå sammen, samkjøre og finne felles modeller for videre utvikling av næringen, sier Nore.

Norge må synliggjøres: 

-Se bare på at vi er verdensmestre i å bygge høyt i tre! Vi har spesielt gode arkitekter og rådgivere til å løse store bygg i tre. Dette konkurransefortrinnet er et eksempel som vi må dra videre ut i det internasjonale markedet, avslutter Nore.

Nye partnere i NWC i tillegg til Viken Skog er Haugen Zohar Arkitekter, NMBU, NIBIO, Trefokus, Looping og Vill Energi

NWC eies fra før av Glommen Mjøsen Skog SA, Statskog SF, Gausdal Bruvoll SA, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Kontur Arkitekter AS, Begna Bruk SA, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag AS, Norsk Teknisk Institutt, Høgskolen i Innlandet, Tretorget AS, Norsk Massivtre AS, Skogbrukets Kursinstitutt og SpareBank 1 Østlandet.