Viken Skog andelseiertillegg 2018

Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet – fra planting til foredling av råvare. Vi gir våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen skaper en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring. I Viken Skog jobber vi for å skape en verdikjede i verdensklasse!


 

Det er god kontrahering i Viken Skog, men industrien trenger mere tømmer. Benytt våre andelseiertillegg og planlegg hogsten nå i begynnelsen av året. Andelseiere i Viken Skog får egne tillegg i tømmerprisen.

Viken Skogs andelseiertillegg skal kjennetegnes av forutsigbarhet for alle aktører i verdikjeden. Etter at Viken Skog innførte rabatt på plantekjøp sammen med tømmersalg for tre år siden, har volumet økt med 3 000 000 planter. Ved å ha dette i fokus går færre avvirkningsfelt som blir tilrettelagt for planting, i «glemmeboken».

I 2018 kan andelseiere benytte seg av følgende fordeler 

  • Eierskifttillegg for nye andelseiere: Kr 10 pr. m3
  • Treårskontrakt, minimum 3 000 m3 volum: Kr 10 pr. m3
  • Femårskontrakt, med minimum 1 000 m3 hvert år i avtaleperioden: Kr 15,- pr. m3
  • Barmarkstillegg: Kr 10 pr. m3
  • Helårsdriftstillegg (avvirkes uavhengig av vær og føre): Kr 20 pr. m
  • Rabatt 15% på plantekjøp sammen med tømmersalg
  • Gratis DinSkog

*            Treårs-/femårs-kontrakter og eierskifte må tegnes særskilt (egen avtale)

**          Kontraheringsfrist for barmarkstillegg er 23.03.2018

* **       Barmarkstillegg og Helårsdriftstillegg kan ikke kombineres

****      Treårs-kontrakt kan ikke kombineres med Femårs-kontrakt

*****    Rabatt 15% på plantekjøp gis kun der plantene kjøpes sammen med salg av tømmer

 

Barmarkstillegg

Hensikten med barmarkstillegget er å gjøre det lønnsomt for skogeier å flytte drifter fra vinter- til sommerhalvåret. Dette er svært viktig for å sikre jevn sysselsetting hos entreprenører, transportører og industrien. Barmarkstillegget for 2018 er på kr 10 pr. m3, og må kontraheres innen 23. mars.

 

Treårs-kontrakt

Som et virkemiddel mot de faste leverandørene viderefører vi tilbudet om treårskontrakt med et minste totalkvantum for perioden på 3 000 m3. Skogeier kan selv velge om han/hun vil ta ut alt i ett år, eller om han/hun vil fordele over treårsperioden. Tillegget er på kr 10 pr. m3, og gis på innmålt sagtømmer med kvalitet lik eller bedre enn sekunda (sort 140/240).  Treårs-kontrakten kan kombineres med barmarks- eller helårsdriftstillegget.  

 

Femårs-kontrakt

Som et virkemiddel mot de faste leverandørene innfører vi tilbud om femårskontrakt med et minste kvantum på 1 000 m3 i året. Tillegget er på kr 15 pr. m3, og gis på alt innmålt tømmer.

 

Eierskiftetillegg for nye andelseiere

Vi viderefører tilbudet med eierskiftetillegg til de som nettopp har overtatt en eiendom. Tillegget er kr 10 pr. m3, og gjelder for ett av de fem første eierårene. Eierskiftetillegget kan kombineres med barmarks- eller helårsdriftstillegget og treårs-kontrakten. I sum gir dette et vesentlig tillegg i tømmerprisen for de som skal ta over en skogeiendom. 

 

Rabatt på plantekjøp

Planting bør planlegges samtidig med hogsten. Vi viderefører derfor suksessen med 15% rabatt på kjøp av planter som bestilles samtidig med tømmerkontrakt. Ved at vi får inn bestillingene tidlig kan vi samtidig plassere ordrer hos planteskolene på et tidlig tidspunkt, og sikre oss de beste prisene. Dette skal komme skogeier til gode. 

 

Det lønner seg å være andelseier

Alle tillegg på tømmerprisen beskrevet over, er forbeholdt andelseiere, og gjelder for kontrakter med pris på avvirkningstidspunktet. Det er fortsatt mulig å be om en fastprisavtale, men da gjelder ikke de ulike tilleggene. Tilbudet om gratis DinSkog for andelseiere videreføres i 2018.

 

Helårsdriftstillegg

Helårsdriftstillegget er på kr 20 pr. m3, og er for drifter med terrengforhold og veistandard hvor hogsten skal kunne gjennomføres uavhengig av vær og føre. Tillegget gis på et begrenset volum for hver region, og kan kontraheres etter «førstemann til mølla-prinsippet». Helårsdriftstillegg kan ikke kombineres med barmarkstilleget