Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Logistikk holder hjulene i gang

Hver dag ruller bortimot 140 tømmerbiler mellom velteplasser og tømmermottak på oppdrag for Viken Skog og SB Skog, og i år kommer sjåførene til å frakte rundt 2,6 millioner kubikkmeter med tømmer. Fire ansatte i Viken Logistikk holder oversikt over bilveislager og leveringsavtaler, og lager planer for hvor og når tømmeret skal kjøres.


Tømmerbil, Treklyngen, Hønefoss

TØMMER PÅ VEI: Jobben som tømmerbilsjåfør går ofte i generasjoner, og de yngste har gjerne vært med på tømmerkjøring med far. Noen tømmerbiler er det skiftkjøring på, mens andre kun brukes av eieren. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Tømmerbilsjåførene henter og kjører, tidlig og sent. Du skal ikke kjøre mange kilometerne her på Østlandet før du ser en tømmerbil. Det finnes flere tømmermottak, men som regel er tømmerbilen på vei til eller fra en havneterminal, en godstogterminal, et sagbruk eller en av de treforbrukende fabrikkene.

I gjennomsnitt frakter tømmerbilsjåførene cirka 50.000 kubikkmeter med tømmer per uke for Viken Skog og SB Skog. Om man legger til grunn at tømmerbilen tar 45 kubikkmeter, blir det 1111 lass i uka. I tillegg må de tilbake for å hente mer, eller hente et lass et annet sted enn der de kom fra.

Tommy Martinsen, tømmerbilsjåfør fra Vikersund, forteller at han som oftest klarer å kjøre tre–fire lass per dag. I likhet med alle andre yrkessjåfører må han følge reglene for kjøre- og hviletid, noe som innebærer maks 4,5 timer med rullende hjul før han må ta pause – og maks 90 timer med rullende hjul i løpet av 14 dager.

– Det går fra to til ti lass om dagen, alt etter hvor langt det er fra velteplassen til dit tømmeret skal. Noen ganger ligger tømmeret bare 500 meter unna et sagbruk, men det hender at jeg kjører fra øverst i Numedal eller Sigdal til Lierstranda. Da blir det bare to lass på meg, forteller han.

NYTT LASS: Tømmerbilsjåfør Tommy Martinsen har sikret et nytt lass med sagtømmer, og skal sette seg bak rattet for å kjøre det fra velteplassen til et sagbruk. (Foto fra video laget av TV Modum for Grønt fagsenter Buskerud.)

Godt samarbeid

Viken Logistikk er lenken mellom skogeierne og sjåførene. Selskapet ble etablert i 2016 på grunn av store endringer i tømmermarkedet etter nedleggelsene i den treforbrukende prosessindustrien i Norge. Det har ført til en vedvarende høy eksportmengde av norsk virke via tog og skip. Fra 2012 har tømmereksporten vært høyere enn importen, og i dag blir nesten en tredel av det norske tømmeret eksportert, mens importen er minimal.

– Siden 2016 har tømmervolumet økt betydelig, og flere nye kunder har kommet til, forteller Else Marie Maurseth, daglig leder for Viken Logistikk.

Sammen med henne jobber transportlederne Sondre Boym, Jeanette Kleven Hansen og Steinar Solheim. Deres daglige oppgave er å sørge for tømmertransport så kostnadseffektivt som mulig og i tett dialog med Viken Skog, SB Skog og tømmerbilsjåførene.

– Vi har et godt samarbeid med produksjonsplanleggerne og salgsapparatet, og naturligvis sjåførene som gjør jobben med å kjøre tømmeret dit det skal. Det gjør de på en fremragende måte, hele året. Med tanke på hvor mye de kjører, ofte på svingete, bratte og glatte skogsbilveier, er det godt gjort at ulykker er en sjeldenhet. Det har ikke vært noen alvorlige ulykker siden jeg startet her, forteller Maurseth.

IMPONERT OVER SJÅFØRENE: Else Marie Maurseth har vært daglig leder for Viken Logistikk siden 2020. 

Trivelige tøffinger

Transportkapasiteten blir fordelt etter oppdragsmengde og prioriteringslister. Transportlederne i Viken Logistikk lager kjøreplaner som sendes til gruppeledere, det vil si tømmerbilsjåfører som har et fast område de har ansvar for.

Gruppelederne kjører selv, og de er svært godt kjent der de er områdeledere. I tillegg fordeler de oppdrag til mellom tre og ti andre tømmerbiler.

Else Marie Maurseth forteller at tømmerbilsjåførene har stått ekstra på i forbindelse med situasjonen med vindfallhogst, slik hogstentreprenørene også har gjort.

– Sjåførene er noen trivelige tøffinger, og de er serviceinnstilte og rutinerte sjåfører. De strekker seg langt for å få til det beste for hele verdikjeden. Det er virkelig noe vi har sett i forbindelse med å få ned bilveislagerne under vindfallhogsten, fastslår hun.

Fakta:

  • Viken Logistikk er eid av Viken Skog (51 %), Trekk Tømmer AS (25 %), AØV – Akershus og Østfold Virkestransport AS (15 %), Nyhus Transport AS (5 %) og fire mindre aksjonærer.
  • I 2021 økte selskapets omsetning med 40 prosent. Årsresultat endte på 536.000 kroner.
  • Selskapet har fått nye kunder de siste årene, og fra 2023 skal Viken Logistikk også ha transportadministrasjon på leveransene til Stora Enso fra Viken Skog og SB Skog i Innlandet.
  • Fra 2023 utvider Viken Logistikk fra fire til fem ansatte.
  • Gangen i henting og levering av tømmer er som følger: Produksjonsplanleggerne melder tømmeret henteklart, salgsapparatet har oversikt over mye som skal kjøres inn til hver enkelt kunde, transportlederne fikser kjøreplaner, gruppelederne fordeler oppdrag og tømmerbilsjåførene kjører etter oppsatt plan. Når alt er hentet etter en hogst, melder sjåførene oppdraget som ferdig utført. Alt blir logget underveis i systemer alle de involverte har tilgang til.