Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vi vil høre fra deg!

Vi gjennomfører snart en skogeierundersøkelse for å kartlegge dine behov som skogeier. Forrige gang vi gjorde dette var i 2018, men skogbruket er stadig i utvikling og vi vil tilpasse oss og være relevante. For å få din mening må vi ha din kontaktinfo før vi sender ut undersøkelsen. Oppdater derfor på ExtraNett eller gjennom vårt Servicesenter.


SNART HOS DEG: For å få skogeierundersøkelsen tilsendt trenger vi din kontaktinfo. E-post og telefonnummer.

SNART HOS DEG: For å få skogeierundersøkelsen tilsendt trenger vi din kontaktinfo. E-post og telefonnummer.

Din tilbakemelding er viktig for oss og bidrar til innsikt vi ønsker å benytte for å videreutvikle våre løsninger og tjenester. For å kunne sende deg undersøkelsen trenger vi ditt mobiltelefonnummer og/eller e-post adresse. Oppdater derfor din kontaktinfo på ExtraNett eller gjennom vårt Servicesenter.

Hvordan tenker fremtidens skogeier?

Fremtiden ligger i skogen heter det seg. Spørsmålene i undersøkelsen går på hva som er viktig for deg som skogeier i fremtiden. Eksempelvis ved valg av leverandør av skogfaglige tjenester, ønsket tjenestetilbud, kommunikasjonsbehov og i hvilken grad eksterne faktorer som press og kritikk setter begrensninger for deg som skogeier. Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen, og for å kunne gjøre det trenger vi dine kontaktopplysninger. 

Vi ber deg derfor oppdatere dette på ExtraNett eller sende inn korrekte opplysninger til vårt Servicesenter: 

Oppdater selv via ExtraNett

Eller gi oss dine opplysninger via vårt Servicesenter:32 10 30 00  e-post@viken.skog.no  Chat nå